Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Käisime Kiidjärve Looduskeskuses Taevaskodade matkarajal. 4., 5., ja 6. klassi õpilased said tutvuda selle paikkonna vaatamisväätsustega ja rahvapärimustega. Saime aimu looduse impärasest jõust maastiku kujundamisel ning arutlesime tagajärgede üle kui inimene on sellesse protsessi sekkunud.

Tagasisides Ahja jõe paisu juures jäid õpilased õppepäevaga väga rahule.

Ühtlasi täname valda, kes aitas kooli õppekava rikastada loodusteadusliku õppereisiga.

Pildid 5. klassi õpilaselt Merit Meriloolt.  Samuti tänu klassjuhatajatele, kes leidsid aega oma õpilastega koos tarkusi omandada.14248820 1046456045475820 917627857 n14287644 1046456075475817 1659645754 n

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore