Kutse meile õppima v

Lugupeetud Tõlliste Vallavolikogu!


Oleme Tsirguliina Keskkooli 9.klassi õpilased. Armastame oma kooli, oleme aktiivsed ja õpihimulised. Meie klassi keskmine õpiedukuse hinne on 4,1. Meil on plaanis jätkata õpinguid Tsirguliina Keskkoolis. Siiani teadsime, et oleme viimane  9. klass, kes  saab jätkata õpinguid keskkooli osas. Juba arutasime, kuidas me hakkame valmistuma kooli 100-aasta juubeliks. Suureks pettumuseks on aga meieni jõudnud informatsioon, et alates järgmisest õppeaastast 10. klassi enam Tsirguliinas ei avata.

Pöördume Teie poole suure palvega, anda meile võimalus lõpetada keskkool oma kodukohas. Leiame, et meie klassist tuleks tubli 10. klass. Meie klassi arvates on meie kool väga heas asukohas ning mis peamine, see on kodudele lähedal. Gümnaasiumi sulgemise tõttu suureneksid kulud ning koolipäevad läheksid väga pikaks ja kurnavaks. Selles koolis saaksime valmistuda iseseisvaks eluks ja meil oleksid suuremad võimalused heade tulemustega keskkool lõpetada. Me ei suudaks selle ajaga leida endale sobivat kooli, mis oleks meile parim valik.

Väga paljud meist on seotud kooliraadio, koolilehe ja õpilasesinduse tööga ning teevad seda südamega. Sooviksime seda tööd jätkata ja õpetada välja nooremaid, et ka peale keskkooli osa  sulgemist oleks meie koolis nii hästi toimiv kooliraadio, koolileht  kui ka õpilasesindus.

Me hoolime oma koolist ja Tõlliste vallast. Vallavolikogu liikmed on oodatud meie klassi, et arutada koos, mis ameteid oleks meil arukas peale põhikooli ja keskkooli õppima hakata, et tulevikus saaksime koduvallale kasulikud olla. Meie klassijuhataja ja vanemad toetavad meie soovi.


Oleme teinud kokkuvõtte, miks peaks jääma gümnaasiumi osa alles:
  • kodukohale lähemal
  • gümnaasiumi sulgemisega väheneb koolisisene tegevus  (mis saaks meie kooliraadiost, koolilehest ja õpilasesindusest?)
  • drastiliselt suurenevad kulutused perekondades
  • kui läheme teise kooli, lisandub sinna juurde bussisõit ning meie koolipäev läheks väga pikaks ning kurnavaks
  • kooli 100.-s sünnipäev (miks peab nii tähtsal sündmusel teatama kurva uudise?)
  • praeguses koolis on meil suuremad võimalused heade tulemustega keskkool lõpetada
  • liiga vähe on aega antud, et leida teine sobiv kool
  • kui meie kool jääb põhikooliks, siis ei pruugi siia tulla enam uusi õpilasi


Palume peatada Tsirguliina Keskkooli gümnaasiumi osa sulgemine vähemalt nii kauaks, kuni valmib renoveeritud Valga Gümnaasiumi hoone.
Meie klassist on kindlaid gümnaasiumis jätkajaid hetkeseisuga 13.


Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal