Kutse meile õppima v

Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskus tuletab meelde, et jätkuvalt
kestab videokonkurss "Ametid läbi noorte silmade - töö Valgamaal, mida
tahaksin teha?". Konkursile oodatakse Valga maakonna noorte poolt tehtud
videoklippe 31. jaanuari 2010 südaööni.

Videod tuleb kohale toimetada andmekandjal Valga Maavalitsuse infolauda
või laadida http://www.youtube.com. Filme ja videoklippe saab konkursile
esitada  kuni 31. jaanuari 2010 südaööni.
Kõikidest videokonkursile eitatud videoklippidest valmib õppematerjal
Valgamaa noortele. Õppematerjalide valmistaja ole  just sina!
Parima video valib välja zürii, kes tunnustab kõiki konkursist osavõtjaid
ja auhindab originaalsemaid ning paremaid videoid.

Konkursi tingimused:
1. Videokonkurss "Ametid läbi noorte silmade - töö Valgamaal, mida
tahaksin teha" toimub 10. detsembrist 2009 kuni 31. jaanuarini 2010.
2. Konkursi läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates
reeglites. Kõik korraldaja otsused konkursi läbiviimisel on lõplikud ning
kõigile konkursil osalejatele kohustuslikud/siduvad.
3. Konkursil võivad osaleda kõik Valga maakonna noored vanuses 7-26.
4. Konkursile võib üks noor esitada kuni kolm videot. Konkursile ootame
töid, kus on originaalselt ja huvitavalt tutvustatud Valga maakonna
ettevõtetes olevaid ameteid ja ametimehi.
5. Konkursist osavõtmiseks tuleb osalejal järgida järgnevaid tingimusi:
5.1. Võistluvideo(te) pikkus on maksimaalselt 6 minutit.
5.2. Võistlusvideod tuleb tuua andmekandjal Valga Maavalitsuse infolauda
hiljemalt 31. jaanuar 2010.
5.3. Videote hindamine toimub ajavahemikus 01.-15. veebruar 2010.
5.4. Videoid kohale toimetades tuleb lisada kaasa korrektsed
kontaktandmed: e-posti aadress, telefon, nimi, vanus ja elukoht. Vastasel
juhul ei ole korraldajal võimalik video autoriga ühendust võtta.
5.5. Konkursile töid esitades kinnitab osaleja, et omab vastavate videote
õigusi. Konkursil osaleja vastutab kolmandate osapoolte võimalike
pretensioonide eest.
6. Korraldajal on õigus kõrvaldada konkursilt videoid, mis on igas vanuses
vaatajaskonnale sobimatud, kedagi laimavad ja/või solvavad või mis ei
kvalifitseeru antud konkursi võistlustööna.
7. Auhinnaks on kasulikud vidinad.
8. Töid hindab žürii.
9. Konkursi võitja kuulutatakse välja 15. veebruar 2010 veebilehel
TANKLA.net.
10. Auhindade kättesaamine:
10.1. Võitjad saavad auhinna kätte ainult isikuandmete vastavuse
tõendamisel isikut tõendava dokumendiga.
10.2. Võidu kättesaamise aeg ja koht lepitakse võitjatega kokku eraldi.
10.3. Võidu kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita.
10.4. Esitades töö konkursile, annab kasutaja Valgamaa Teavitamis- ja
Nõustamiskeskusele video kasutamise õigused.
10.5. Konkursil osaleja poolt konkursi tingimuste eiramise või
korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral,
samuti muude korraldajast mittesõltuvate asjaolude korral (korraldajal ei
õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud korraldaja
süüst, ei vastuta korraldaja konkursil osaleja auhindade loosimisest või
auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest

Lisa info: Valgamaa Teavitamis- ja Nõustamiskeskusest
tel 766 6189, mob 523 5522

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal