Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!

 

Head õpilasaktivistid!
Homme, teisipäeval (19. jaanuaril) toimub Riigikogus laiapõhjaline arutelu uute riiklike õppekavade üle. Oma arvamust avaldama on kutsutud sinna: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Kirjastajate Liit, Haridusfoorum, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool.
riigikogu
Teemad:
  1. õppekavade ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu omavaheline kooskõla: uued ootused põhikoolile ja gümnaasiumile (põhikool ja gümnaasium eraldi asutusena);
  2. õppekavades kajastatavad ühiskonna tulevikusihid ja haridusideaalid; mis on esikohal: ühiskond (riigi edukus) või isiksus (inimese enda püüdlused);
  3. õppekavade üldosas püstitatud eesmärkide teostumine ainekavades: läbivad teemad (ainekavade omavaheline seostatus); individuaalsete valikute võimaldamine (nii koolide eripalgelisus kui ka iga üksiku õpilase erilisus); loomingulisus (mõtlema õpetamine); vastavus ühiskondlikele ootustele; väärtuskasvatus;
  4. õppeprotsessi iseloomustamine: hindamine (huvihariduse arvestamine, arvestuslik hindamine); õppekoormus (koormuse vähenemine); koolilõpetamise tingimused;
  5. õppekavade rakendamise võimekus: rahastamine, õpetajate koolitus, õpikud.

Ajakava:
13.00 - 13.10 istungi avamine ja töökorralduse tutvustamine
13.10 - 13.20 üldine sissejuhatus teemasse (haridus- ja teadusminister)
13.25 - 14.25 valdkondade juhtide sõnavõtud (a 5 minutit)
14.30 - 14.45 vahepaus
14.45 - 15.45 teiste osalejate sõnavõtud (a 5 minutit)
15.45 - 18.00 küsimused, sõnavõtud, arutelu ja kokkuvõtted

Arutelu kantakse üle ka  internetis aadressil:
http://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Eimar Veldre

Varsti...

Apr
14

14.04.2020 10:00 - 12:00


Apr
20

20.04.2020 - 26.04.2020


Mai
11

11.05.2020 - 15.05.2020


Mai
12

12.05.2020 08:00 - 17:00


Mai
25

25.05.2020 - 30.05.2020


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore