Kutse meile õppima v

Continuous Action pakub Sulle võimalusi muutuste elluviimiseks. Üheskoos meie organisatsiooniga saavad Sulle osaks uued kogemused, Sa avastad senitundmatuid kultuure, Sa õpid ja jagad.

 

Maikuus on sul võimalus valida päris mitme vinge pakkumise ja sihtpunkti vahel, kas siis sõiduks noortevahetustesse Türki ja Portugali või koolitustele Türki ja Põhja-Iirimaale! Loe kõigest lähemalt altpoolt ja ka meie kodulehelt.

 

2011 lugemata meili – noortelaager Musta mere ääres

05.-12. mail 2011 toimub Karadeniz Eregli’s, Türgis rahvusvaheline noortevahetus 2011 Unread Mails’. Eesmärkideks on kultuuridevahelise erinevuse teadvustamine, aktiivse kodakondsuse ja Euroopa teadlikkusse jõustamine ning tõstmine, diskrimineerimise vastu võitlemine, teadlikkuse tõstmine vastastikuse mõistmise ning solidaarsuse teemadel ning osalejate joonistamisoskuse arendamine. Kogu laagri jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid. Toimuvad presentatsioonid, töötoad, vahvad mängud nii siseruumis kui vabas õhus, osalevate maade kultuuriõhtud. Kokku saavad projektis koos grupijuhiga osaleda 5 noort Eestist (vanuses 18-25 a.).

 

Muglas ehitavad 6 maa noored Euroopat

20.-27. mail 2011 toimub Muglas, Türgis rahvusvaheline noortevahetus Let’s Rebuild Europe’. Projekti üldeesmärgiks on Euroopa teadlikkuse tõstmine. Kogu laagri jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid rahvusvahelises seltskonnas. Toimuvad presentatsioonid, töötoad, vahvad mängud nii sees kui väljas, osalevate maade kultuuriõhtud ning luuakse nende maade ajalugu ning kultuuri tutvustavaid mudelid. Eestist osalevad projektis koos grupijuhiga 5 noort vanuses 18-25 a. Kokku osaleb noortevahetuses 32 osalejat 6 erinevast riigist – lisaks Eestile ka Itaaliast, Kreekast, Rumeeniast, Leedust ja loomulikult ka Türgist.

Istuta puu uuskasutusteemalises noortelaagris Portugalis

21.-29. mail 2011 toimub Santa Maria Feira’s, Porto lähedal Portugalis rahvusvaheline noortevahetus Recycle for You, Recycle for All’. Projekti peateemaks on uuskasutus, säästmaks meid ümbritsevat keskkonda. Väga rahvusvahelises seltskonnas õpitakse tundma osalevate maade kultuure. Toimuvad presentatsioonid, õppevisiidid (paberimuuseum, pudelikorkide uuskasutuskeskus; kohalik kogukond, sh ökoloogiatuur), töötoad (esemete taaskasutus, paberi tegemine), vahvad mängud, osalevate maade kultuuriõhtud. Istutatakse ka puid! Kokku saavad koos grupijuhiga projektis osaleda 5 noort Eestist (vanuses 18-25 a.). Rahvusvahelises noortelaagris osalevad lisaks eestlastele ka noored Itaaliast, Ungarist, Belgiast, Bulgaariast, Soomest ja muidugi Portugalist.

 

Partnerlusseminar noorte töötuse ja ettevõtlikkuse teemadel

13.-18. mail 2011 toimub Mus’is, Türgis rahvusvaheline kontaktseminar Entrepreneurship and Youth Employment’, mille üldeesmärk on pöörata tähelepanu noorte tööhõivele ja töötusele kui üha suurenevale probleemile. Kogu seminari jooksul kasutatakse mitteformaalseid õppemeetodeid rahvusvahelises seltskonnas. Toimuvad diskussioonid, grupitööd, eksperimentaalõpe, töötoad ning kogemuste vahetus. Kokku saavad projektis osaleda maksimaalselt 3 osalejat Eestist (vanusepiir määramata). Osaleja peab olema kas mõne noorteühingu või mittetulundusühingu liige; omama kokkupuudet töös noortega ning olema mõne noorteprojekti organiseerimiskogemusega, postitiivse ellusuhtumisega ning ideedega tulevikuprojektideks.

45 inimest 15-st riigist kohtuvad koolitusel Põhja-Iirimaal

16.-23. mail 2011 toimub Derry-Londonderry piirkonnas Põhja-Iirimaal rahvusvaheline koolitus ‘YouthFest’, mis kaasab noortega tegelevaid isikuid kokku 15 riigist! Toimuvad diskussioonid, grupitööd, töötoad, rahvuskultuuriõhtu ning jagatakse kogemusi. 21. mail toimub õpitu esitlemine ning praktiseerimine ka kohalike noortega.Kokku osalevad 6-päevasel koolitusel 3 inimest Eestist (vanusepiir määramata). Osaleja peaks olema kokku puutunud noortetööga ning omama soovituslikult kogemust ühes valdkonnas järgmistest: muusika ja tants, draama ja teater, sport ja välitegevused, mängimine ning kunst.

....................................................

Osalemiseks saada oma kontaktidega (sh telefon, elukoht, eelnev rahvusvaheline kogemus) inglisekeelne motivatsioonikiri esimesel võimalusel aadressile kandideerin@continuousaction.ee Kirja pealkirjaks pane kindlasti projekti nimi.

...................................................

Välja valitud ostavad esialgu ise välja lennupiletid projekti toimumispaika ja tagasi. Projekti jooksul või pärast ülekandega saad sellest tagasi 70%. Seega tulebkogu rahvusvahelisest transpordist lõppkokkuvõttes tasuda vaid 30%! Lisaks tuleb maksta osalustasu 128,00 eur, mis sisaldab igakülgset, jooksvat ning professionaalset ettevalmistust enne välismaale sõitu (sh kultuurilineettevalmistus), tervise/meditsiinikindlustust ning lõppanalüüsi. Kohapealne majutus, toitlustus (kolm korda päevas) ja programmilised tegevused on juba hinna sees.

...................................................

Täiendav info kandideerin@continuousaction.ee või +372 52 917 17

Continuous Action – maailm on täis võimalusi!   

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal