Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Pressiteade

2.09.2011

 

EestiÕpilasesinduste Liit (EÕEL) toetab viimastel nädalatel suhtlusportaalis Facebook levinud kampaaniat "Õpetajale vääriline palk".

 

"Fakt, et õpetajad on alatasustatud, on juba ammu kõigile teada ning sellest on räägitud küll ja küll, kuid reaalsete tegudeni pole keegi õieti jõudnudki. Just praegu on võimalus otsustajatel sel teemal midagi ära teha." sõnas Õpilasliidu esimees Kuldar Rosenberg.

 

Eesti Õpilasesinduste Liidu üks seisukohtadest on, et õpetaja palgataset peaks suurendama. Seda eesmärgiga, et head õpetajad eisiirduks teistele ametikohtadele ja noored õpetajad oleksid motiveeritudõpetaja ametit pidama.

 

Samuti näeb Õpilasliit praegu probleemina õpetajatesuurt bürokraatliku töökoormust, mis raskendab individuaalset lähenemistõpilastele ning uute ja huvitavate meetodite kasutusele võtmist. See aga soodustab kuiva faktipõhist õppeprotsessi, mis vähendab tugevalt õpilaste motivatsiooni õppida.

 

Rosenbergi sõnul on õpetajate toetuseks algatatudkampaania tänuväärne: "Kampaania kutsub üles demokraatia peamisele alustalale - rahva hääle kuuldavõtmisele. On ilmselgelt näha, et ühiskond seisab selles küsimuses õpetajate poolel."

 

EestiÕpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eestiüld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilasteesindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore