Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

  • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
  • varasem töökogemus koolis,
  • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
  • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
  • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
  • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
  • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

  • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
  • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

On jälle alanud kooliaasta ning õpilasesindus ootab enda sekka uusi ja huvitavaid noori (5.-12.kl), kes oleksid julged, andekad ning abivalmid.

Selleks, et uus koosseis toimiks ja oleks tugev, valib õpilasesinduse juhatus kõigi soovijate vahel välja silmapaistvamad. Aga kuidas? Loe lähemalt alt!
Nimelt ootame teilt tabavat motivatsioonikirja, mis oleks meile väga suureks abiks.
Miks me aga tahame teil motivatsioonikirja ning mis see endast kujutab?

Läbi selle saame me teada, kui suur on teie motiveeritus ja tahe, et tulla õpilasesindusse ning lüüa kaasa koolielus.
Motivatsioonikirja koostamine ei ole keeruline, toome välja mõned tähtsamad punktid, abistamaks Sind! Kirjuta…


•    Lühitutvustus endast(Kes Sa oled? Millega Sa vabal ajal tegeled? Klass? Kuidas Sulle meeldib meie koolielu jne)
•    Miks me peaksime just Sind valima õpilasesindusse?
•    Üks lubadus, mida meile annad(aitad meid ürituste korraldamises, võtad mõne tähtsama ülesande enda peale, lubad olla ideederikas, oled igal võimalusel koosolekutel kohal jne)
•    Võid rääkida enda varasemast kogemustest õpilasesindusega(Oled Sa ehk juba olnud õpilasesindaja ning mida suutsid sina korda saada? Aga võib-olla oled lihtsalt õpilasesindust vahel natukene abistanud?)
•    Mis Sulle meeldib õpilasesinduse juures?
•    Motivatsioonikirja pikkus võiks olla vähemalt pool A4 lehekülge pikk!
•    Motivatsioonikirjad võivad olla kirjutatud nii käsitsi kui ka arvutiga.

KALLID AKTIVISTID! PANGE ENDA FANTAASIA TÖÖLE, KIRJUTAGE MEILE ENDAST! MIS AGA KÕIGE TÄHTSAM- KIITKE, KIITKE, KIITKE ENNAST!
MOTIVATSIOONIKIRJAD PALUME PANNA KANTSELEI JUURES OLEVASSE KASTI HILJEMALT ESMASPÄEVAKS!
NB! MOTIVATSIOONIKIRJA PEAVAD ESITAMA KA VANAD OLIJAD!

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore