Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

  • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
  • varasem töökogemus koolis,
  • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
  • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
  • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
  • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
  • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

  • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
  • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

Noortefoorumi „101 last Toompeale” eelfoorumid

Noortefoorumi „101 last Toompeale”  eelfoorumid
 Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel on tulemas juba 18. korda noortefoorum „101 last Toompeale”, kus noored arutavad Riigikogu saalis neid puudutavaid aktuaalseid teemasid, pakuvad lahendusi kitsaskohtade likvideerimiseks ning teevad ettepanekuid seaduste parandamiseks ja muutmiseks. Igal aastal keskendutakse ühele teemale. Selle aasta teemaks on „Kuidas mina jõuan riigini?”.

Enne Toompeale minekut on Eesti linnades eelfoorumid, kus arutelude käigus selguvad noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite saalist ka avalikkuseni jõuavad.

Esimene eelfoorum on 27. oktoobril Lastekaitse Liidu Sillamäe infokeskuses Märka Last.
Pärnus (30.10)
Karksi-Nuias (31.10)
Rakveres (03.11)
Tartus ja Tallinnas(07.11)

Kuuel piirkondlikul arutelul arendatakse noorte osalusoskust poliitikas, tehakse ettevalmistusi Toompeale minekuks ning lihvitakse ettekandeid ja Riigikogule esitatavaid dokumente.   

Noortefoorum Riigikogus on sel aastal rahvusvahelisel laste päeval, 20. novembril. 101 noorel on võimalus olla üks päev parlamendi saadik ning arutada ja hääletada eelfoorumite ajal koostatud eelnõu üle. Kuna 20. novembril kakskümmend aastat tagasi, võttis ÜRO Peaassamblee vastu lapse õiguste konventsiooni, siis 101 last Toompeal tähistavad foorumiga selle väga olulise dokumendi vastuvõtmise tähtpäeva. Arutlusel olevad teemadki on lapse õiguste konventsiooniga seotud: kuidas kõik saaksid ühtemoodi aru lapse õigustest ja kohustustest ning kuidas tagada nende täitmist? Noored avaldavad arvamust, kas Eestis oleks vaja laste ombudsmani, kes jälgiks lapse õiguste täitmist ning milline peaks olema lapsele parim võimalus ombudsmani juurde pääsemiseks? 

101 last Toompeal teevad 20. novembril 2009. aastal Riigikogu saalis teatavaks ka kõige lapsesõbralikuma ühiskonnategelase tiitli saaja.

Noortefoorumit „101 last Toompeal” toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore