Noortefoorumi „101 last Toompeale” eelfoorumid

Noortefoorumi „101 last Toompeale”  eelfoorumid
 Lastekaitse Liidu Noortekogu ja Eesti Õpilasesinduste Liidu eestvedamisel on tulemas juba 18. korda noortefoorum „101 last Toompeale”, kus noored arutavad Riigikogu saalis neid puudutavaid aktuaalseid teemasid, pakuvad lahendusi kitsaskohtade likvideerimiseks ning teevad ettepanekuid seaduste parandamiseks ja muutmiseks. Igal aastal keskendutakse ühele teemale. Selle aasta teemaks on „Kuidas mina jõuan riigini?”.

Enne Toompeale minekut on Eesti linnades eelfoorumid, kus arutelude käigus selguvad noorte seisukohad, mis Riigikogu istungite saalist ka avalikkuseni jõuavad.

Esimene eelfoorum on 27. oktoobril Lastekaitse Liidu Sillamäe infokeskuses Märka Last.
Pärnus (30.10)
Karksi-Nuias (31.10)
Rakveres (03.11)
Tartus ja Tallinnas(07.11)

Kuuel piirkondlikul arutelul arendatakse noorte osalusoskust poliitikas, tehakse ettevalmistusi Toompeale minekuks ning lihvitakse ettekandeid ja Riigikogule esitatavaid dokumente.   

Noortefoorum Riigikogus on sel aastal rahvusvahelisel laste päeval, 20. novembril. 101 noorel on võimalus olla üks päev parlamendi saadik ning arutada ja hääletada eelfoorumite ajal koostatud eelnõu üle. Kuna 20. novembril kakskümmend aastat tagasi, võttis ÜRO Peaassamblee vastu lapse õiguste konventsiooni, siis 101 last Toompeal tähistavad foorumiga selle väga olulise dokumendi vastuvõtmise tähtpäeva. Arutlusel olevad teemadki on lapse õiguste konventsiooniga seotud: kuidas kõik saaksid ühtemoodi aru lapse õigustest ja kohustustest ning kuidas tagada nende täitmist? Noored avaldavad arvamust, kas Eestis oleks vaja laste ombudsmani, kes jälgiks lapse õiguste täitmist ning milline peaks olema lapsele parim võimalus ombudsmani juurde pääsemiseks? 

101 last Toompeal teevad 20. novembril 2009. aastal Riigikogu saalis teatavaks ka kõige lapsesõbralikuma ühiskonnategelase tiitli saaja.

Noortefoorumit „101 last Toompeal” toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Varsti...

Okt
21

00:00 21.10.2019 - 01:00 27.10.2019


Okt
22

22.10.2019 10:00 - 14:00


Okt
28

28.10.2019 09:10 - 09:20


Okt
28

28.10.2019 11:00 - 13:00


Okt
29

29.10.2019 13:00 - 14:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

3 osa varv

tore