Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

  • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
  • varasem töökogemus koolis,
  • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
  • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
  • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
  • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
  • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

  • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
  • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

EÕEL: Eksamivalik on õpilase õigus, mida kool peab toetama
Läheneva riigieksamite kinnitamise päeva puhul rõhutab Eesti
Õpilasesinduste Liit (EÕEL), et abituriendid peavad tegema eksamiteks
teadlikud valikud ja arvestama oma oskuste, teadmiste ning edasiõppimise
plaanidega, milleks on oluline kooli igakülgne toetus.
 
"Riigieksamitel on praeguses Eesti haridussüsteemis määrav roll õpilaste
edasistes valikutes," tõdes EÕEL esimees Sille Lukk, lisades, "mistap on
oluline, et õppijad teeksid kooli ja vanemate toetusel teadliku ja
iseseisva valiku."
 
EÕEL peab taunimisväärseks aeg-ajalt koolides toimuvat eksamite
pealesurumist ja õpilasele ühe või teise riigieksami keelamist.  Vastavalt
seadusele on tegemist õpilase vaba valikuga.

"Peame oluliseks õpetajate ja õpilaste koostööd eksamivalikul, ent kutsume
koole üles hoiduma avaldamast õpilastele survet," sõnas Lukk. Tihti
põhjendavad koolid sellist tegevust asjaoluga, et vastavates ainetes
toimuvate eksamite tulemused mõjutavad seda, mis  kohal asub kool
riigieksamite pingereas, ent EÕEL hinnangul on see kooli maine kaitsmine
õpilaste õiguste ja õpetamisekvaliteedi arvelt.
 
EÕEL palub kõikidel õpilastel kirjutada  aadressile See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., kui neid
on survestatud valima või loobuma mõnest eksamist.  Õpilasele on oluline
teada, et kui koolist abi ei saa, siis on õigus kinnitada oma eksamivalik
ise Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses.

Vastavalt haridus- ja teadusministri kehtestatud määrusele peavad
gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste õpilased ning eksternid hiljemalt 20.
jaanuariks kooli juhtkonnale teatama õppeained, milles nad soovivad sellel
õppeaastal riigi- ja koolieksameid sooritada. Koolid täidavad õpilaste
valikute alusel registreerimislehed ning edastavad andmed Riiklikule
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusele hiljemalt 30. jaanuariks.
 
Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis
ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on
suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu
üle 100 000 õpilase.
 
 
Lisainfo:
Sille Lukk
Juhatuse esimees
Eesti Õpilasesinduste Liit
5515 338
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
www.escu.ee
www.twitter.com/opilasliit

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore