Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

 • 505 6265 - Direktor
 • 511 7273 - Õppejuht
 • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

 • VENE KEEL
 • AJALUGU
 • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
 • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

 • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
 • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
 • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Head õpilasaktivistid!
Homme, teisipäeval (19. jaanuaril) toimub Riigikogus laiapõhjaline arutelu uute riiklike õppekavade üle. Oma arvamust avaldama on kutsutud sinna: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Kirjastajate Liit, Haridusfoorum, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool.
riigikogu
Teemad:
 1. õppekavade ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu omavaheline kooskõla: uued ootused põhikoolile ja gümnaasiumile (põhikool ja gümnaasium eraldi asutusena);
 2. õppekavades kajastatavad ühiskonna tulevikusihid ja haridusideaalid; mis on esikohal: ühiskond (riigi edukus) või isiksus (inimese enda püüdlused);
 3. õppekavade üldosas püstitatud eesmärkide teostumine ainekavades: läbivad teemad (ainekavade omavaheline seostatus); individuaalsete valikute võimaldamine (nii koolide eripalgelisus kui ka iga üksiku õpilase erilisus); loomingulisus (mõtlema õpetamine); vastavus ühiskondlikele ootustele; väärtuskasvatus;
 4. õppeprotsessi iseloomustamine: hindamine (huvihariduse arvestamine, arvestuslik hindamine); õppekoormus (koormuse vähenemine); koolilõpetamise tingimused;
 5. õppekavade rakendamise võimekus: rahastamine, õpetajate koolitus, õpikud.

Ajakava:
13.00 - 13.10 istungi avamine ja töökorralduse tutvustamine
13.10 - 13.20 üldine sissejuhatus teemasse (haridus- ja teadusminister)
13.25 - 14.25 valdkondade juhtide sõnavõtud (a 5 minutit)
14.30 - 14.45 vahepaus
14.45 - 15.45 teiste osalejate sõnavõtud (a 5 minutit)
15.45 - 18.00 küsimused, sõnavõtud, arutelu ja kokkuvõtted

Arutelu kantakse üle ka  internetis aadressil:
http://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Eimar Veldre

Varsti...

Mai
26

26.05.2020 09:00 - 10:30


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore