Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

  • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
  • varasem töökogemus koolis,
  • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
  • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
  • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
  • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
  • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

  • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
  • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

EÕEL: Õpilasliidu üldkoosolekul on rekordarv koolide delegaate

Reede päeval kogunes Rapla Vesiroosi gümnaasiumisse mitusada õpilasesindajat Eesti Õpilasesinduste Liidu üldkoosolekule.

Kolme koosoldud päeva jooksul arutatakse hariduspoliitilisi küsimusi, antakse välja Liidu teenetemärk , seatakse sihte tulevasteks aastateks ning valitakse uus juhatus.

„Tänavu on sündmusel rekordarv delegaate ning sponsoreid, mille üle on õpilasliidul äärmiselt hea meel,“ sõnas ametist lahkuv juhatuse esimees Sille Lukk. Tema sõnutsi näitab see, et õpilased soovivad ühe enam kaasa rääkida neid puudutavates küsimustes.

Lisaks Eesti õpilastele on kohal saadikud peamiselt vene koole ühendava katuseorganisatsiooni Õpilasesinduste Assamblee esindajad ning noored Soome organisatsioonidest, kellega jagatakse kogemusi ning arutatakse tulevasi koostööpunkte.

Soome õpilasorganisatsiooni juhatuse liige Jahkob Tjäder sõnas, et ta loodab näha tulevikus põhjamaades varasemast enamat koostööd hariduse edendamisel. Tema sõnutsi jagavad Eesti ja Soome organisatsioonid ühiseid väärtusi juba praegu.

„Üldkoosolek ei ole pelgalt otsustusorgan, vaid ka õpilaste võimalus vahetada kogemusi õpilasesinduse toimimisest ja koolidemokraatia edendamisest. Kindlasti on seetõttu tõusnud üldkoosoleku populaarsus,“ kommenteeris Lukk sündmuse formaati.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on  suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore