Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

 • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
 • varasem töökogemus koolis,
 • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
 • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
 • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
 • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
 • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

 • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
 • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

TÄHELEPANU AKTIIVSED NOORED!

Hei, taas on alanud uus kooliaasta. Sellega seoses ootame õpilasesinduse sekka uusi ja huvitavaid noori (5.-12.kl), kes oleksid julged pealehakkajad!

Selleks, et uus koosseis toimiks ja oleks tugev, valib õpilasesinduse juhatus kõigi kirjutajate vahel välja silmapaistvamad. Aga kuidas? Loe lähemalt alt!

Ootame Sinult enesetutvustuskirja, mis oleks meile väga suureks abiks. Miks me aga tahame enesetutvustuskirja ja mis see endast kujutab?

Läbi selle saame me teada, kui suur on Sinu tahe tulla õpilasesindusse ja lüüa kaasa koolielu korraldamises. Enesetutvustuskirja koostamine ei ole keeruline, toome välja mõned tähtsamad punktid, abistamaks Sind!

Enesetutvustuskiri on see, kuhu Sa võid kirjutada…

 • Lühitutvustuse endast (Sinu ees- ja perekonnanimi, millega tegeled vabal ajal, klass, kuidas Sulle meeldib meie koolielu jne.)
 • Miks just SINA tahad õpilasesindusse tulla?
 • Üks lubadus, mida meile annad (Näiteks: Aitad meid ürituste korraldamises, võtad mõne tähtsama ülesande enda peale, lubad olla ideederikas, oled igal võimalusel koosolekutel kohal jne.)
 • Võid kirjutada enda varasemast kogemustest õpilasesindusega (Ehk oled juba olnud õpilasesindaja? Võib-olla oled lihtsalt õpilasesindust vahel abistanud? Kas oled olnud rahul õpilasesinduse tööga? Sinu esmamulje meist?)
 • Mis Sulle meeldib õpilasesinduse juures?
 • Kirja lõppu kiruta meile mõni huvitav mõte, tsitaat või anekdoot. :)

NB! Enesetutvustuskirja pikkus võiks olla vähemalt pool A4 lehekülge pikk

Enesetutvustuskirjad võivad olla kirjutatud nii käsitsi kui ka arvutiga

Soovitavalt võiks kiri olla kas kokkumurtud või pandud ümbrikusse!

Võid kirjale juurde lisada, kui Sind huvitab osalemine kooliraadios või koolilehes.

Enesetutvustuskirjad palume anda Sandra, Kristi või kellegi teise õpilasesinduse liikme kätte HILJEMALT KOLMAPÄEVAKS!

SINU ÕPILASESINDUS

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore