Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Avaliku poliitika töögrupi suursündmus on pärale jõudmas - 6.novembril aset leidev sügiskool. Toimub kella 12st 18ni ning Gustav Adolfi Gümnaasiumis(Suur-Kloostri 16, Tallinna vanalinnas).


Lühike sissejuhatus teemadesse:
1. Õpilasesinduse õigused, kohustused ja ülesanded kooli juhtimises ja otsustamises. Kes meist ei tahaks öelda sõna sekka juhtkonna koosolekul või vaielda tähtsates küsimustes koos õppealajuhataja ning direktoriga? Soovid reaalselt kaasa rääkida oma kooli õpilaste huvikaitses?


2. Kooli õppekava, selle koostamine ja õpilase roll antud protsessis. Tahaksid panna paika kooli valikaineid, öelda edasi õpilase arvamuse hindamise osas ning kritiseerida konstruktiivselt kooli õppetöö ülesehitust ning selle läbi ka sisuliselt midagi ära muuta.


3. Läbivad teemad igapäevatundides. Need (vt lähemalt siit https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1327/2925/13275411.pdf) 9 teemat peavad olema integreeritud igasse ainesse. Kuidas aga sulandada igasse ainesse väga tabavalt sisse mõni teema nagu keskkonnakaitse või kultuuriline identiteet.

Loe ka edasi!


Kindlasti registreeri ennast ära siin. Seejärel on kindlustatud toidupoolis lõunal ning saad ka täpsustava kirja enne sündmust.

Esinejatest võin avaldada meie enda kalli Kertu Vahtra, teised jäägu veel saladuseks. :)

Lisaks on toimumas enne sügiskooli ka avaliku poliitika töögrupi koosolek, mis on nagu alati, avatud kõigile huvilistile, algab samas kohas kella 9st.

Anna oma tulekust koosolekule teada registreerimisel, märkides ära varasema tuleku koosolekule.

Loodame, et Sa saad tulla ja võtta osa marulistest diskussioonidest ning ammutada väga vajalikke teadmisi ka oma õpilasesinduse jaoks.

Varsti...

Jun
4

04.06.2020 15:00 - 15:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
10

10.06.2020 10:00 - 11:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore