Ootame Sind kandideerima:

õppejuht-HEV koordinaatori ametikohale

Kui Sa:

  • vastad HTM 29.08.2013 määruses kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ja Sul on
  • varasem töökogemus koolis,
  • orienteerud haridusalases seadusandluses ja nüüdisaegne õpikäsitus ei ole Sulle võõras mõiste,
  • oled kursis HEV-valdkonnaga ja soovid leida parimad lahendused tuge vajavate laste arengutee ja õpilaste õppetöö korraldamisel,
  • omad visiooni, kuidas arendada õppe- ja kasvatustööd,
  • oled valmis algatama ja juhtima erinevaid projekte,
  • isikuomadustelt oled avatud ja täis tegutsemisindu, pead oluliseks koostööd, suudad keerulistes olukordades paindlikult ja loovalt reageerida ning oskad hästi suhelda ja ennast kehtestada, olles samaaegselt empaatiline ja sõbralik, kuid nõudlik juht.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ning motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu (isiklik kogemus, millele tuginedes näete end juhina ja HEV- koordinaatorina ning visioon, kuidas juhina luua õpilaste arengut toetavat väärtuspõhist õpikeskkonda) hiljemalt 7. augustil 2020.

Vene keele õpetaja osakoormusega ametikohale

Kui Sa:

  • vastad õpetaja kvalifikatsiooninõuetele,
  • oled särasilmne, sõbralik, suure südamega, kuid samas nõudlik õpetaja.

Ootame Sinu elulookirjeldust, haridust tõendavate dokumentide koopiaid, avaldust ja motivatsioonikirja aadressile tsirgu@tsirgu.eu hiljemalt 14. augustil 2020.

Tsirguliina Koolis tegutseb alates 1. septembrist 2020 lasteaed ja põhikool ühise asutusena.

Pakume põnevat ja väärtustloovat tööd, võimalust loovalt panustada ühtse kogukonnakooli arendustöösse, enesearendamise ja –täiendamise võimalusi.

Tööle asumise aeg kokkuleppel.

Lisainfo telefonil 59059884

Väga huvitav ja inspireeriv artikkel, loe sinagi, kui mõtled TULEVIKULE! :)

Noorte tööpuudus on hirmuäratavalt kõrge. Põhjuseid selleks on mitmeid, kuid tööandjate silmis on noorte suurimaks miinuseks tööle palkamisel varasemate töökogemuste puudumine. Noorte jaoks on tööturule sisenemine raske ka seetõttu, et oma varasemaid kogemusi ei osata piisaval määral rõhutada või hinnata.

On loomulik, et kooli lõpetanud noorel puudub töökogemus, kuid samas võib tal olla kogemusi koolis projektide juhtimise, kooliajalehe väljaandmisega, noorteühingute töös osalemisega jne, mis on kirjeldatavad kasuliku kogemusena, ent noored ise ei oska neid märgata. Samuti ei osa
ta hinnata ja presenteerida tulevaselenoored_maksma.jpg tööandjale ka oma kooliaja töökogemust, näiteks õpilasmalevas töötamist. Oma karjääri kujundamisel ja tööotsingutel on aga sellised kogemused plussiks ning loovad konkurentsieelise.


Haridus- ja Teadusministeeriumi algatatud Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastusel elluviidava programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ raames tutvustas Eesti Noorsootöö Keskus detsembris noorte infomessil Teeviit uut portaali Stardiplats, mis on esimene internetikeskkond noortele, kuhu on võimalik kokku koguda kõik enda õpi- ja töökogemused, analüüsida oma õpitulemusi ja lisada juurde tunnistusi, sertifikaate, diplomeid jm tõendamaks õpitut.

Lisaks sisaldab internetikeskkond infot eneseanalüüsi kohta, motivatsioonikirjade ja avalduste vormistamisest jne. Po
rtaal on tugisüsteem juhtimaks noorte, aga ka haridustöötajate ja tööandjate tähelepanu noorte väga arvestatavatele kogemustele, mis on omandatud mitteformaalse õppimise teel formaalse hariduse või töökogemuse kõrval või ka asemel, ning õpetada noori oma väärtuslikke kogemusi hindama ja esitlema.

Portaali kasutusala ei piirdu ainult praktiliste nõuannetega, vaid sealt saavad noored ka eneseusku ja innustust mitte töökoha otsimisel alla anda. Noori nõustavad tööotsimisel spetsialistid ning oma kogemusi saavad jagada ka noored, kes on juba soovitud töökoha leidnud.

Tagamaks tööandjate teadlikkust noorte varasematest kogemustest on suur roll noortel endil, kes eelkõige ise peavad oma kogemusi väärtustama ning need väärtuslikud kogemused tööturul maksma panema.

Autor:
Kati Plukk, Eesti Noorsootöö Keskus, töökasvatuse peaekspert

Allikas: DELFI, 06.01.2011

Varsti...

Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore