Esmaspäevast 16. märtsist on koolimaja suletud.

Info:

  • 505 6265 - Direktor
  • 511 7273 - Õppejuht
  • 766 6383 - IT ja majandusjuht

 Distantsõppe videotundide plaan!


 

Tsirguliina Kool Valgamaal ootab oma meeskonda järgmiste ainete õpetajaid (osaline koormus).

  • VENE KEEL
  • AJALUGU
  • TÖÖ- ja TEHNOLOOGIAÕPETUS
  • INIMESEÕPETUS

Meeskonnaga liituda soovijatelt eeldame:

  • vastavust HTM-i kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele
  • õppeprotsessis kasutatavate digitehnoloogiate valdamist
  • head suhtlemis ja meeskonnatöö oskust.

Eeldatav tööle asumise aeg 17.08.2020

Avaldus, CV, motivatsioonikiri ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 01. juuniks 2020 aadressil: Tsirguliina Kool, Nooruse 1, Tsirguliina, Valga Vald, 68316 Valgamaa või heikki.jarlik@tsirgu.edu.ee

INFO tel 76 66 381, 50 56 265

Tere armsad aktiivsed õpilased üle Eesti!

 

Enamus meist hakkab tänasest taas tallama kooliteed – kesjuba vana tuttavat, kes sootuks uut. Meil kõigil on ees mõneti harjumuspärane,siiski uusi väljakutseid täis kooliaasta.

Väljakutsed ootavad meid lisaks oma enda koolis ka üldiselharidusmaastikul. Uue õppekava rakendumine igapäevases koolielus on omaettetähelepanu pälviv, millist elu hakkab elama Riigikogule esitatudHaridusstrateegia 2020, kas ja kuidas õnnestub meil sõna sekka öeldaüldhariduse arengukava rakenduskava koostamisse? Need on vaid üksikud näitedmeid eesootavatest suurtest küsimustest.

 

Eilses Foorumi saates, kus debateeriti taas pingeridade üle,lausus haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, et tegelikult puudutavad kõikvõimalikud haridusmaastiku küsimused ju ennekõik õpilasi ja õpetajaid ningseetõttu peaksid olema nemad peamised kaasarääkijad.

Kas meie, õpilaste, häält on piisavalt kuulda? Kas meiearvamus on piisavalt laiapõhjaline ning läbimõeldud? Kui mitte, siis selles samesüüdistada vaid iseend, et me oma võimalusi ära ei kasuta. Praegu ondemokraatia sellisel tasemel, et tahtmise korral jõuab meie hääl nii õpetajatetuppa koolis, linna- või vallavalitsusse maakonna tasemel, aga ka kõigekõrgematesse Toompea tornidesse. Kasutagem seda võimalust! Ärgem laskem endaeest otsustada, kui on võimalus seda ise teha!

Õpilasliidu töörühmad, kontori uksed ning meeskond on Teile, kallid aktivistid, iga kell avatud! Just selleks, et midagi muuta ning omaparema äranägemise järgi suunata.

 

Soovime teile rohkelt indu ja jaksu, et õppetöö kõrvalt kaoma kooli õpilasliikumise tagajalgadele ajaksite! Soovime, et iga õpilasesindus tunneks oma õigusi ja võimalusi, veel enam kohustust siesta oma õpilaskonnahuvide eest. Soovime, et igaüks teist leiaks viisi oma arvamuse kuuldavamakstegemiseks!

Teie EÕEL-i meeskond

Varsti...

Mai
26

26.05.2020 09:00 - 10:30


Jun
5

05.06.2020 12:00 - 14:00


Jun
17

17.06.2020 17:00 - 19:00


Veebr
21

21.02.2021 - 27.02.2021


Rajakaamera

Rajakaamera

comenius

Intro Erasmus1 formatkey jpg default

3 osa varv

tore