Kutse meile õppima v

Tsirguliina Keskkool
Kooliraadio

Kohalviibijad: Jana, Kristiine, Remo, Sandra, Timo, Erika, Maarja, Brenda, Jane (9)
Koosoleku toimumise aeg: 13. aprill 2010
Koosoleku toimumise koht: Kooliraadio ruum

Arutati:
 • Proovisaade
 • Infoga kursis olemine
 • Raadios rääkimine
 • Docsis käimine
 • Vaba aeg siduda raadioga
 • Raadioruumis viibimine
 • Luuletused
 • Joonistuskonkurss
 • Motivatsioonikirjad
 • Vahetundide jagamine
 • Puhastusteenindajad
 • Meedia konkurss
 • Saate koostamine
 • Ühine tegevus
 • Koolilehe artikkel
 • Õuedisko
 • Kooliraadio superstaarikonkurss
 • Koosolekutelt puudumine

Otsustati:
 • Sellel aastal liitunud liikmetele proovisaadete koostamine pärast tunde. Salvestamine toimub kahes rühmas. Esimene salvestamine reedel 15.00.
 • Raadiotekstidega kursis olla. Kooli uudistega kursis olla. Võiks teada, kus midagi toimub või toimus.
 • Kõik peaksid saama ennast praktiseerida raadios. Kui keegi tunneb huvi rääkida, siis anda endast märku.
 • Endiselt mõnedel liikmetel docsis plusid ja miinused kirja panemata. Seda PEAB tegema!
 • Vabal ajal kuulata raadiot. See aitab kaasa edasipidisel raadiotööl.
 • Oma meeskonna nädalal viibida raadio vahetunnil kooliraadio ruumis.
 • Mõelda välja ise luuletusi sünnipäevalistele. Õpetajatele võiks mõtelda midagi sellist, mis oleks seotud õpetatava ainega. Pöörduda õpetajate poole, et eesti keele tunnis saaksid õpialsed koostada luueltusi.
 • Joonistuskonkurss „Kevadine päev“. Ka Kooliraadio meeskond võtab osa.
  19. aprilliks tuua kõikidel liikmetel Motivatsioonikirjad kooliraadio ruumi. Kirjutada, mida Sina tahaksid teha, mida ei tahaks teha või mida ei saa teha.
 • Rääkida õppealajuhatajaga teemal: kaks vahetundi Kooliraadiot. Esimesel vahetunnil oleksid radios vanemad ja teisel vahetunnil nooremad.
 • 19-23 aprill puhastusteenindajad: Remo ja Brenda
 • 26-30 aprill puhastusteenindajad: Sandra ja Erika
 • Meedia konkurssi tähtaeg on 23 aprill. Aeg hakata liigutama!!!!
 • Kooliraadio saade teha varakult valmis. Seda lihtsam on pärast endal.
 • Kooliraadio meeskond võiks koos teha midagi või kuhugi minna.
 • Nooremad liikmed, peavad koostama koolilehe jaoks Kooliraadiost artikli!
 • Õues võiks muusikat lasta. Näiteks spartakjaadile tasutaks muusikat lasta.
 • Järgmisel aastal alustada Superstaari otsingutega!
 • Kui puudud koosolekult 3 korda, siis pole mõtet enam üldse Kooliraadiosse tulla.

Koosoleku kokkuvõtte koostas:
Jane Lillmann
Tsirguliina Keskkool
Kooliraadio

Kohalviibijad: Timo, Remo, Maarja, Jana, Jane (5)
Koosoleku toimumise aeg: 7. aprill 2010
Koosoleku toimumise koht: Kooliraadio ruum

Arutati:
 • Info liikumine
 • Uute liikmete vastuvõtt
 • Uutele liikmetele proovisaade
 • Uus koosolek
 • Suhtumine
 • Koosolekutelt puudumine
 • Protokollijad
 • Joonistuskonkurss
 • Raadiosaate võistlus
 • Motivatsioonikirjad
 • Kooliraadio maks
 • Probleem muusikaga
 • Kooliraadio nimi
 • Raadioruumi koristamine
 • Koolilehte kirjutamine

Otsustati:
 • Olla infoga kursis. Kursis uudistega, kooliraadio koosolekutega.
 • Uuel õppeaastal uued liikmed, motivatsioonikirjadega (vanad kirjutavad ka). Vastuvõtt al 5. klassist.
 • Proovisaade noorematele. Kahes rühmas: 22. aprill ja 29. aprill. Pärast tunde ka lugemisvõimalus.
 • Teisipäeval, 13. aprillil toimub uus koosolek.
 • Peab olema vastutustundlik. Kui on ühe meeskonna nädal, siis külastada raadioruumi ja täita oma ülesandeid. Google Docsi plussid ja miinused kirja! Koosolekutel tuleb kõigiga suhelda!
 • Kui puudud 3 korda koosolekult (ilma põhjuseta), siis visatakse välja.
 • Protokollijad: Jane, Maarja, Erika.
 • Kooliraadio joonistuskonkurss "Kevadine päev". A4. Tähtaeg 10. mai. Hääletus toimub kevadpeol (kui võimalik). Hääletussedelitele ainult hääletamine et saaks kasutada ka edaspidi. Vastutab: Timo
 • Tuleb saata perfektne saade noorte meedia võistlusele. Lähiajal leppida aeg kokku parimate lugejatega. Võiks teha ka õpetajaga intervjuu võistluse jaoks. Tähtaeg: 23. aprill.
 • Kõik liikmed kirjutavad motivatsioonikirjad. Tähtaeg: 19. aprill. Kooliraadio koosolekul (13. apr) seletada motivatsioonide kirjutamist-tähtsust.
 • Uuest õppeaastast maksavad kõik kooliraadio liikmed ühe veerandi kohta 25 krooni kooliraadio maksu (??) (pole veel kindel)
 • Timo uurib muusika mängimise loa kohta Marekilt.
 • Kooliraadiole uus nimi. Docsis on olemas koht. Kasutame ajurünnakut. (Timo: sobib ka praegune)
 • Raadioruumi koristamine toimub kindla süsteemi alusel. 5-9 apr koristajad Jane ja Maarja. 12-16 Jana ja Kristiine. Ülejäänud valitakse uuel koosolekul.
Koosoleku kokkuvõtte koostas:
Jane Lillmann

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal