Õpilaste arv Tsirguliina Koolis 2022-2023. õa

klass
õpilaste arv
tüdrukud
poisid

1.    kl

9

4

5

2.    kl

9

5

4

3.    kl

10

5

5

4.    kl

11

8

4

5.    kl

18

9

9

6.    kl

12

6

6

7.    kl

13

4

9

8.    kl

13

8

5

9.    kl

16

8

8

kokku:
112
57
55