Kuupäev:
10.12.2019 18:00 - 20:00

Info

Hoolekogu koosolek toimub 10.12.2019.a kell 18.00.

Päevakord:
1) Kohtumine õppejuhiga
2) Jooksvad küsimused (eelarve, arengukava jne)