Kuupäev:
20.03.2018 10:00 - 14:00

Info

Tutvume õpilastega õppekava raames etteantud teemadega:
Soo - õpime turbakohvri abil erinevaidlooduslikke protsesse sooelukoosluses.
Vesi - tutvume vee erinevate aspektidega looduses.
Aasta tegijad 2018 - liikumismäng aastategijatest.

Koolitused toimuvad loodusainete õppetundide raames.
Koolitusi viib läbi Margit Turb Keskkonnaametist.