Ajaratas

Kirjutas: Valdo

Projekti eesmärk

Tsirguliina Kooli juubelile pühendatud raamat „Ajaratas“ on küljendatud ja kujundatud.

Projekti tegevused

Tsirguliina Kooli meeskonna poolt korraldati 2022. aastal koostöös kogukonnaga Tsirguliina Kooli raamatu „Ajaratas“ väljaandmine. Antud projekti raames toimus raamatu küljendamine ja kujundamine.

Projekti rahastajad ja eelarve

Projekti toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp 300 euroga. Tsirguliina Kool tasus 60 eurot kujundamise ja küljendamise arvest. Ülejäänud raamatu väljaandmisega seotud kulud kaeti MTÜ Fortissimo poolt kirjutatud projektidest ning raamatu müügitulust.

Projekti kestus

01.08.2022 – 31.12.2022

Lisainfo: 

Katre Kikkas 

katre.kikkas@tsirgu.edu.ee 

58228203

 kulka