Erasmus + KA101 töövarju projekt „Õpilaste motiveerimine 21. sajandi koolis“

Kirjutas: Valdo

Meie kooli õpetajad osalesid Erasmus+ projektis Õpilaste Motiveerimine 21. sajandil ja külastasid koole Austrias, Hispaanias (Valencia ja Barcelona), Itaalias, Kreekas ja Ungaris. 

Kavandatavate õpirännete tulemusel omandasid osalejad erinevaid innovatiivseid aktiivõppe meetodeid, mida on võimalik praktikas rakendada kooli töö- ja õppekeskkonna parendamiseks.

Lisaks sellele said nad  kogemusi ja tutvuvad heade praktikatega, mille kaudu on õpetajatel võimalik kaasata õppetöösse kõik õpilased, sõltumata nende erivajadustest (sh tugevusest ja andekusest) ja sotsiaalsest, kultuurilisest ja lingvistilisest taustast ning seeläbi tõsta kõigi õpilaste õpimotivatsiooni ja õpitulemuste kvaliteeti.