Õpihuvilaager Tsirguliina Kooli 4.-9. klassi õpilastele

Kirjutas: Valdo

Projekt: 

“Õpihuvilaager Tsirguliina Kooli 4.-9. klassi õpilastele” 

Rahastaja: 

Laagri läbiviimist toetas Haridus- ja Teadusministeerium haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetusena.

Toetus: 

3716 eurot (ilma omafinantseeringuta) 

Projekti kokkuvõte ja eesmärgid: 

Õpihuvilaagri eesmärgiks oli leevendada kriisist tingitud negatiivseid mõjusid õpilaste teadmiste ja oskuste omandamisele, üldpädevuste kujundamisele ning õpimotivatsiooni hoidmisele.

Projekti raames toimus õpihuvi laager Tsirguliina Kooli 4.-9. klassi õpilastele. Koha peal toimus laager 23.-24. augustil 2022. 29. augustil 2022 toimus ühine õppereis Tartusse AHHAA-keskusesse. Kokku osales projektis 32 õpilast.

Laagri peamiseks väljundiks oli sotsialiseerumine, iseenda tunnetega tutvumine ja erinevates olukordades toimetulek. Toimusid sotsiaalsete oskuste simulatsioonid; õpiti läbi erinevate mängude rühmatööd ning suhtlemisoskust. Tutvuti kodulooga ehk kooli ja aleviku ajalooga. Veedeti ühiselt õhtut õues grillides, üksteist abistades ning päev lõpetati inglise keelse filmiõhtuga. Tehti tutvust kuntsiteraapiaga. Oma osa oli laagris ka aktiivsel liikumisel - hommikuvõimlemine, pallimängud. Laagris õpiti palju iseenda kohta, läbi erinevate praktiliste harjutuste (kunstiteraapias, simulatsioonides jne).

Projekti kestus

01.07.2021 - 31.08.2022

Lisainfo: 

Katre Kikkas 

katre.kikkas@tsirgu.edu.ee

58228203

htm