Tõlliste piirkonna liikumisvõimaluste mitmekesistamine

Kirjutas: Katre

Tõlliste piirkonna liikumisvõimaluste mitmekesistamine

Tsirguliina Kooli ja selle ümbrust on juba aastaid arendatud kui Tõlliste kogukonna keskust ning just seetõttu on see koht täiendavateks investeeringuteks sobilik.  Käesoleva projekti raames rajatakse Tsirguliina staadionile tasakaalurada.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on pakkuda Tõlliste piirkonna elanikele mitmekülgseid võimalusi aktiivseks vaba aja veetmiseks. Tsirguliina staadionile paigaldatakse välijõusaali vahetusse lähedusse uue tegevusvõimalusena tasakaalurada, mis on mõeldud peamiselt 3-14aastastele lastele. Seeläbi on võimalik staadionil kogu perega vaba aega veeta ja erinevaid liikumisvõimalusi harrastada. Projektiga suurendatakse vaba aja veetmise võimalusi ning muudetakse elukeskkonda atraktiivsemaks.

Projekti tegevused

Projekti raames rajatakse Tsirguliina staadionile viieosaline tasakaalurada, mis annab mitmeid erinevaid liikumisvõimalusi kogu Tõlliste piirkonna elanike jaoks. Lisaks tasakaalurajale paigaldatakse selle juurde ka seljatoega pink ja prügikast, mis annavad võimaluse lastega staadionil olevatel inimestel mugavalt vabas õhus aega veeta, puhata ning säilitada ka ala heakord.

Projekti rahastajad ja eelarve

Projekti kogumaksumus on 10 802 eurot, sealhulgas Leader meetme „Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks" toetus 9 499,91 eurot. Investeeringut on toetatud EAFRD MAK 2014–2020 Leader-meetme raames ja Valgamaa Partnerluskogu poolt. Omafinantseeringu tagab Valga Vallavalitsus.

Projekti kestus

01.05.2021 - 01.05.2022

Lisainfo: 

Katre Kikkas 

katre.kikkas@tsirgu.edu.ee

58228203

leader