Tsirguliina Kooli IT-õppevahendite kaasajastamine

Kirjutas: Valdo

Projekti eesmärk

Projekti eesmärk: Tsirguliina Kooli õppetöö mitmekesistamiseks kasutatakse kaasaegseid IT õppevahendeid. Virtuaalreaalsuse prille ja robotkätt kasutades on Tsirguliina Kooli õpilastel mitmekesised ja kaasaegsed ainetunnid ja huviringid, mille kaudu tagatakse õpilaste digipädevuse saavutamine ning konkurentsivõime edasisel haridusmaastikul ja tööturul. Projekti tulemusel on soetatavad vahendid on õppetöösse rakendatud vähemalt kuues õppeaines.

Projekti tegevused

  1. Läbirääkimised pakkujatega
  2. Seadmete soetamine
  3. Tutvumine olemasoleva õppevaraga projektimeeskonna poolt.
  4. Näidistundide läbiviimine õpetajatele.
  5. Tunnikavade koostamine - vähemalt 8 erinevat tunnikava (ehk üks igas valdkonnas).
  6. Tunnikavade rakendamine.
  7. Tunnikavade täiendamine.

Projekti rahastajad ja eelarve

Kogumaksumus 16 356,13 eurot, millest ERDF toetus 13 902,71 eurot. Omafinantseeringu summa 2453,42 eurot tagab Tsirguliina Koolile Valga Vallavalitsus.

Projekti kestus

02.01.2023 – 30.08.2023

Lisainfo: 

Katre Kikkas 

katre.kikkas@tsirgu.edu.ee 

58228203

Pilt1