Tsirguliina Kooli õpilased saavad keskkonnasõpradeks!

Kirjutas: Merlika

Projekt: 

“Tsirguliina Kooli õpilased saavad keskkonnasõpradeks!” 

Rahastaja: 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

Toetus: 

1860 eurot (ilma omafinantseeringuta) 

Projekti kokkuvõte: 

Projekti raames viidi läbi ühepäevane õppeprogramm kõikidele Tsirguliina Kooli õpilastele. 

Eesmärgid: 

Tsirguliina Kooli õpilased suhtuvad vastutustundlikumalt elukeskkonda, väärtustades looduslikku mitmekesisust, jätkusuutlikku ja vastutustundlikku eluviisi ning säästva arengu põhimõtteid. Tsirguliina Kooli õpilased näevad looduskeskkonda kui tervikut, on teadlikud säästva keskkonnakasutuse põhimõtetega ning seostega looduse ja inimühiskonna vahel. Tsirguliina Kooli õpilased teavad, et igal nähtusel on põhjus ja igasugune muutus looduses kutsub esile teisi muutusi keskkonnas; saavad teada, mis toimub loodusega erinevatel aastaaegadel; õpivad uusi teadmisi loomade kohta nii kevadel, sügisel, suvel kui ka talvel; metsloomade rolli kohta looduses, metsloomade kommete tundmist. Tsirguliina Kooli õpilastel on suurem huvi elusolendite kaitsmise vastu looduses. Tsirguliina Kooli õpilased oskavad hinnata matkadel või metsas liikumisel inimtegevuse tagajärjel tekkivaid ohte loodusele. 

Galerii: 

https://www.facebook.com/media/set?vanity=tsirguliinakool&set=a.4335980989756517 

pasted image 0