Reedesel Valga valla haridusjuhtide ja kriisikomisjoni kogunemisel võeti koroonaviiruse leviku tõkestamiseks vastu järgmised otsused:

-        Valla koolid  ja Valga Muusikakool lähevad esmaspäevast 16. märtsist üle distantsõppele. Huviringide tegevus peatatakse.

-        Lasteaedade töö korraldatakse alates esmaspäevast 16. märtsist ümber ning vähendatakse avatud rühmade arvu. Vanematel palutakse lapsed koju jätta, lapse lasteaeda toomiseks tuleb esitada mõjuv põhjendus kirjalikult asutuse juhile. Täpsema info annab lapsevanematele asutus.

-        Vallavalitsusega asjaajamiseks tuleb eelistada elektroonseid kanaleid, nagu e-post ja valla kodulehelt leitav e-taotluskeskkond. Vallamajja vastuvõtule tulla ainult mõjuval põhjusel, kui küsimust pole võimalik teisiti lahendada.

-        Kõik kultuuriüritused ja spordisündmused jäetakse ära kuni 1. maini.

-        Valga Spordihall jääb suletuks esialgu 29. märtsini.

-        Valga Muuseum ja Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon jäävad suletuks 1. maini.

-        Kõik valla noortekeskused sulevad uksed esialgu kuni 29. märtsini.

-        Valga Keskraamatukogus jääb avatuks teeninduslett, kus säilib raamatute laenutamise ja tagastamise võimalus. Maapiirkondade raamatukogudes jätkub raamatute laenutamine ja tagastamine.

-        Valla kõigis hoolekandeasutustes, Valga Töötute Aktiviseerimiskeskuses ja Valgamaa Puuetega Inimeste Kojas lõpetatakse külastajate vastuvõtt ja korraldatakse töö ümber.

 

Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga 12. märtsil 2020 riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Valga vallas tänaseni ühestki nakatunust teateid pole. Nakatumise kahtluse korral või haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Valga valla haridusjuhid kohtusid 12. märtsil kriisinõupidamisel, et arutada läbi ühised sammud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Täna vallas ühestki nakatunust teateid pole, kuid koolid soovivad võimalikuks haiguspuhanguks valmis olla.

Valga vallavalitsuse neljapäevasel istungil ja järgnenud haridusjuhtide nõupidamisel võeti vastu järgmised sammud nakkusohu ennetamiseks:

  • Vallavalitsus ja selle allasutused loobuvad 1. maini kõigist välislähetustest, samuti välisdelegatsioonide ja -külaliste vastuvõtmisest. 
  • Maikuuni jäetakse ära valla korraldatavad kultuuri- ja spordiüritused ning sama palutakse kaaluda MTÜ-del ja erasektoril.
  • Haridusasutused lükkavad edasi planeeritud ekskursioonid, reisid ning kohtumised teiste koolidega ja lasteaedadega. Samuti spordivõistlused ja aineolümpiaadid.
  • Koolid on vajadusel valmis tööd ümber korraldama ning rakendama distantsõpet.
  • Nakkusohu ilmnemisel suletakse valla koolid, lasteaiad, huvikoolid, kultuurimajad, raamatukogud, noortekeskused ja teised asutused haiguse leviku piiramiseks.
  • Reise kavandavatele töötajatele ja peredele antakse soovitus jääda pärast reisi kaheks nädalaks koju.

Haridusjuhid jätkavad regulaarselt kohtumisi ja info vahetamist, kuni olukorra lahenemiseni. Täna kell 15 koguneb Valga valla kriisikomisjon, et arutada edasist tegutsemist laiemal tasandil.

Terviseameti soovitusel tuleb kõigil neil, kes saabuvad riskipiirkondadest, jääda kaheks nädalaks koju ning vältida liikumist rahvarohketes kohtades. Haigustunnuste ilmnemisel tuleb telefoni teel konsulteerida oma perearstiga või helistada perearsti nõuandetelefonile 1220.

Täpsemad juhised www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus

Lugupidamisega
Põim Kama

Tsirguliina Kool sai endale 5 kooli projekti raames koolilaste rajakaamera. Selle ülespanemiseks tuli leida Tsirguliina lähistele hea metsatukk, kus metsloomade liikumist rohkem näha on ja kuhu õpilased aegajalt käia saavad, et loomadele toitu viia. Rajakaamera on mõeldud loomaliikidega tutvumiseks ning nende elutegevuse jälgimiseks.

Rajakaamerale hea koha leidmiseks tulid meile appi inimesed, kes tegelevad rajakaameratega Eestimaa erinevates paikades. Helen Arusoo -  koolilaste rajakaamerate liikumise eestvedaja MTÜ-st Aasta loom, Tarmo Mikussaar – loodusfotograaf, Janek Joab – rajakaamera spetsialist ja loodusemees  Antslast. Nad uurisid Tsirguliina ümbrust, loomade liikumisradasid ning leidsidki sobiva paiga. Leppisime kokku kuupäeva, mil koos lastega see ettevõtmine teoks teha.

3. märtsil kogunesid kõik asjaosalised koolimaja ette. Õpilased olid täis elevust. Meiega oli tulnud kaasa ka üks lapsevanem. Nii 1. ja 3. kl lastel kui ka õpetajatel oli kodust kaasa võetud erinevat laadi toitu loomadele: porgandeid, kapsaid, peete, teri jms. Helen Arusoo kontrollis enne matka üle laste riietuse ning teekond läkski lahti. Ilmataat kostitas meid kena ilmaga. Õnneks ei sadanud piiskagi vihma.  

Matkati mõnusalt vesteldes ja kui kohale jõudsime, hakkasid tähtsamad asjamehed kaamerat üles panema. Seejärel õpetati mälukaardi väljavõtmist ning tagasipanekut nii õpetajale kui ka ühele tegusamale poisile. Kõik lapsed said maha panna metsloomadele kaasavõetud toidud. Eks järgmine kord on näha, milliseid toite on loomad eelistanud. Tehti ühispilte ning teekond kooli tagasi võis alata. Imelisel kombel kulges tagasitee kuidagi kiiremini. Koolis said lapsed süüa pikapäevatoitu, mis pärast värskes õhus viibimist maitses eriti hästi.

Kooli algklasside õpilased hakkavad edaspidigi loomadele metsa toitu viima. Loodetavasti tuleb ka järgmistel kordadel meiega kaasa lapsevanemaid. Oli tore ja mõnus matk värskes õhus!

Õpetaja Tiina Arbeiter

 

Copy of president day event poster template Made with PosterMyWall 1Copy of president day event poster template Made with PosterMyWall 1Copy of president day event poster template Made with PosterMyWall 1Copy of president day event poster template Made with PosterMyWall 1Copy of president day event poster template Made with PosterMyWall 1

20. veebruaril toimus Valga Keskraamatukogus Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud maakondlik isamaaliste luuletuste lugemise konkurss. Osalesid 5.-8. kl õpilased. Hinnati esituse ilmekust ja omapära.

Tsirguliina kooli esindasid Erik Muttik 5. kl, Annika Hunt, Mirell Murumaa, Magnar Mõttus 6. kl, Gerda Ly Käis 7. kl.

Anti välja kaks eripreemiat, neist ühe sai Magnar Mõttus väga hea esituse eest. Luulekonkursil saavutas II koha Gerda Ly Käis, kes esitas E. Enno luuletuse "Need ei vaata tagasi" ja J. Kaplinski luuletuse "Pääsukesi, pääsukesi". Täname kõiki osalejaid ja juhendajat Ülle Vihma.

20200220 135326 min

Uudised arhiivist...

Rajakaamera

Rajakaamera