Kutse meile õppima v

Meie kooli 4. klassi õpilane Gerda Ly Käis võitis ära maakondliku neljandate klasside ettelugemisvõistluse ja pääses tänu sellele Tallinnas toimuvale finaalvõistlusele. Üritus toimus koolivaheaja 1. päeval Eesti Lastekirjanduse Keskuses, mis asus väga kenas restaureeritud ajaloolises hoones.

Kõiki ürituses osalejaid tervitati soojalt juba sisenemisel. Loositi välja esinemisjärjekord ning anti aega majaga tutvumiseks. Üks ürituse eestvedajaid oli uhke viiking Olaf, kuna ettelugemise teemaks oli "Meri raamatulugudes". Viikingi rolli mängis Venno Loosaar, kes püüdis meeldivalt kõnetada ja julgustada kõiki osalejaid ja viskas vahepeal naljagi.

Võistlejaid oli kokku 17, kellest 15 olid maakondade esindajad, lisaks 1 õpilane Tartust ja ka Tallinnast. Laste lugemist hindas žürii koosseisus Teet Margna (teleprodutsent ja saatejuht), Christopher Rajaveer (Eesti Draamateatri näileja) ja Triin Soone (ELK direktor). Eks esinemisnärv oli sees nii mõnelgi, aga kõik said sellest üle. Kuulata sai lugusid paljudest raamatutest ja mitmel erineval viisil. Iga laps oli omaette isiksus oma lugemisoskuse ja ilmekusega. Kõigilt oli midagi õppida. Ka meie Gerda esines üsna julgelt ja ilmekalt, kuigi tunnistas, et tal oli algul närv sees olnud. Ta ise arvas, et sai hästi hakkama. Ettelugejate lugusid oli huvitav kuulata.

Kui žürii läks otsust tegema, said esinejad ja nendega kaasasolijad majas ringi liikuda koos Olafiga. Olaf vedas meid läbi salakäikude ning andis võimaluse "kala püüda". See tegevus tekitas elevust, sest õnge otsas oli konksu asemel rõngas ja kaladeks konksudega puust silindrid. Meid ootas ees ka üks pisike üllatus: iga tooli alla olid kinnitatud komm. Nii said kõik suu magusaks teha.

Peagi oli žürii otsus tehtud ja nad asusid ennekõike esinejatele nõuandeid ning seejärel kiitust jagama. Rõhutati, et lugemine peab olema meeldivalt ladus, et sõnalõpud tuleb ilusasti välja lugeda, et tuleb osata pause pidada, et rõhud peavad olema õiges kohas jne. Kiitust jagati igale esinejale individuaalselt. Meie Gerda Ly puhul toodi esile, et pausid ja rõhuasetused olid õigesti välja toodud. Kurvastati ka selle üle, et mitu väga head lugejat pidid auhinnalisest kohast välja jääma. Esikolmiku kohad läksid seekord Lõuna - Eestisse: Tartusse, Tartu maakonda ja Võru maakonda. Gerda Ly ema arvates lugesid Lõuna - Eestist pärit ettelugejad paremini, kui Põhja - Eesti omad. Võitjaks tuli Tartu tüdruk Grete Magerramov, kes esines esmaspäeval hommikutelevisiooni saates.

Peale esinemist saime mereteemalise pildiga torti süüa. Toimus esinejate ühispildistamine. Seejärel said kõik osalejad minna tasuta Eesti Meremuuseumisse, mis asus Paksus Margareetas. Sinna oli üles pandud näitus "Viikingiaja aarded Eestist". Oli tõesti tore üritus! Saime palju teadmisi, elamusi ja kogemusi.

Gerda Ly ema arvates oli üritus huvitav ja väga vahva. Gerda Ly ise lisas, et seal oli hästi tore ja kõige ägedam oli viiking Olaf, kes tegi palju nalja.

Täname nii Eesti Lastekirjanduse Keskust kui ka Valga Keskraamatukogu! Ürituse pilte saab vaadata Eesti Lastekirjanduse Keskuse facebooki lehelt, tulemusi aadressilt www.elk.ee

Klassijuhataja Tiina Arbeiter

 

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal