Kutse meile õppima v

Meie kooli külastasid 3. novembril 2020 "Klubi EGEA-TARTU. Tudengiorganisatsioon geograafiahuvilistele” noormehed Joosep ja Martin. ”Laheda geograafiatunni” projektijuht on Merli Ilves.

7.- 9. klassis toimus PLANEERIMISE TEEMATUND sisetunnina. Mängulise rühmatöö kaudu tutvustati tähtsamaid ruumilise planeerimise ülesandeid: taustinformatsiooniga tutvumine, arutelu ja kompromisside tegemine, kavandatu esitlemine. Tunni eesmärk oli laiendada õpilaste teadmisi kaasaegsetest tööriistadest, mille kaudu planeerijad linnade ja maapiirkondade arengut suunavad. Teematundi kohandatakse vastavalt kooli asukohale.

Tagasiside õpilastelt oli väga positiivne.

Õpilaste mõtteid toimunud planeerimistunnist.

 

Kristjan 8. klassist arvab, et juhendajad tegid oma tööd hästi ja nalja sai üsna palju. Nad oskasid arusaadavalt seletada ja õpetada ning panid meid nii - öelda proovile. 

Magnar, Brandon (7. klass): tund oli väga huvitav ja noormehed, kes planeerimist seletasid, olid toredad ja rääkisid ilusa ning selge häälega. Kõik oli tore ja teema oli huvitav, sellise rahasummaga ei ole võimalik Valgat korda teha.  Kõik oli läbi mõeldud. Nad võiks veel tulla. Tund võiks pikem olla.

Anton (7. klass): minu meelest oli tunni ülesehitus väga hästi läbi mõeldud. Mulle meeldis tunnis kõik: tunni algus, sissejuhatus, see, kus pidime kaarte valima, see, kus näitasime oma kaarte ja pidime otsustama, mis on kõige tähtsam. Mina ei teeks midagi teisiti. Ootan neid huvitavate teemade ja vahenditega tagasi. Mulle meeldis see tund väga.

 

Karl (7. klass): see tund tundus päris põnev, sest inimesed teadsid, mida nad teevad. Kõik ülesanded olid samuti huvitavad. Tund oleks võinud pikem olla, et oleks saanud kõik asjad ära teha. Tunni läbiviijad olid esitades enesekindlad ja rääkisid arusaadavalt. Nende valitud teema ja ülesanded olid hästi läbi mõeldud ja ette valmistatud. Mina ootan neid meie kooli tagasi teiste sarnaste ülesannetega. Ma soovin neile palju edu.

 

Annika K (7. klass): mulle meeldis, et saime tööle panna oma planeerimis- ja koostööoskuse. Väga meeldis, et meil oli eelarve ning ülesanne, millise valdkonna probleemi lahendama pidime ning kuna alustan minifirmaga, siis oli see praktiline ülesanne raha paigutamiseks.  Meeldis, et mõlemad noormehed olid vaba olekuga, rõõmsad ja avatud. Meile võiks tulla veel selliseid inimesi, kes läbi viivad tunde. 

 

Piret (7. klass): tunni ülesehitus oli hea ja kõik teemad seostusid üksteisega sujuvalt. Mulle meeldis, et nad rääkisid julgelt  ega kartnud. Ma ei laseks gruppides arutada, sest  nii võib välja tulla, et ainult üks õpilane mõtleb ja teised on nõus. Ootan neid veel kooli erinevate teemadega. Oli väga hästi ettevalmistatud tund.

 

Mirell (7. klass): väga äge oli. Meeldis põnevus ja rühmatöö. Ei tekkinud igavusetunnet. Midagi tunnis teistmoodi ei teeks. Jah, muidugi ootan neid tagasi ja selliseid tunde võiks veel olla, sest oli huvitav ja tore.

 

Kätlin (7. klass): tunni ülesehitus oli hea, sest mul oli lahe neid inimesi kuulata ja nad seletasid, kuidas ühiskond võiks parem olla. Sain teada, kui palju rahaga saab nt. Valga linnas asju paremaks teha: võiks teha suure kaubanduskeskuse, luua keskusi, kus noored saaksid niisama aega veeta. Nad seletasid hästi ja sain aru, mis infot nad meile andsid. Nad võiksid veel meie kooli tulla.

 

Merike (7. klass): tunni ülesehitus  oli väga hästi tehtud: oli palju mõtlemist ja koostööd. Mulle meeldis väga, kui pidime valima kaarte, et tuleks kindel summa, et saaks vastavalt teemale investeeringuid planeerida. Nad võiks kindlasti veel tulla, sest nende seltskond oli meeldiv. Nad olid lõbusad ja suhtlesid palju. Teinekord võiks olla mõni õuetund, et täidame 4 gruppides mingeid tabeleid näiteks.

 

David (7. klass): tunni läbiviijad tundusid hästi toredad ja tegid huvitava tunni. Väga meeldis ülesanne, kus meile anti 8 miljonit ja kaardid, millel olid peal hooned (maa-alune parkla, spa, korterite renoveerimine). Teiste võistkondade variandid ja selgitused olid toredad, aga minu meelest on Valga liiga väike kaubanduskeskuseks.  Tore tund oli. Kui midagi muudaks, siis tundi pikemaks, sest minu jaoks lõppes see liiga ruttu. Aitäh!

 

Anelle, Keven - Gregor (7. klass): “Lahedas geograafiatunnis” võiksime teha palju VEPA “memme vigureid” ja mängida quizleti mõistetega ja pärast seda vaataksime põnevaid geograafiatunniga seotud videoid ja teeks palakti.

 

Robin(7. klass): väga tore oli! Minu arvates oli tund kasulik. Õppisin, kuidas plaanida ja koostööd paremini teha. Ülesanded olid huvitavad. Ülesande mõte oli leida lahendus, mis sobib kõigile. Õppisin planeerimist. Jäin tunniga rahule. Sain palju kasulikku teada ja ootan veel selliseid tunde.

 

Chris Marcus (9. klass): mulle see tund väga meeldis, sest ülesanded, mis nad meile andsid, olid hästi selgitatud, ja teadsin, mida tuleb teha. Meeldis planeerida uusi ehitisi Valga linnas, mis teeksid elu paremaks. Minu arvates võiksid nad veel tulla ja siis teha  huvitavaid ülesandeid, kus saab mõelda. Külalised olid toredad ja nendelt sai abi: võis küsida kui vaja oli. Oli lahe tund.

 

Kaido (9. klass): “Lahe geograafiatund” oli äge. Saime panna ennast arhitekti rolli ja vaadata Valgat teise pilguga. Tund oli üles ehitatud päris hästi. Kõik, mida nad soovisid edasi anda, oli arusaadav ja tegevused olid ajastatud täpselt. Mulle meeldis tunnis, et valitsus on ahne ja ei anna raha, et Valgat arendada turistide jaoks. Ootan teid kooli tagasi, sest oli teisi teemasid, mida käsitleda ja ainult mitte Valgast, vaid Soorust ja Tsirguliinast. Tund pani mõtlema, milline võiks olla Valga.

 

Gerda - Ly (8. klass): tundi andsid meile Tartu Ülikooli geograafiatudengid. Tunni alguses rääkisid nad planeerimisest ja küsisid meilt küsimusi. Järgmisena jagati meid rühmadesse ja anti kõigile teema. Pidime planeerima Valga linna eelarvega 8 000 000 €. Minu rühma planeerida oli transport. Veel olid teemadeks “Avalik ruum”, “Turism” ja teisigi linna muutmisega seotud teemasid.

Hiljem toimus vestlus, kus kõik rühmad tulid kokku ja arutasid. Pidime kõik koos valima ehitised ja tegevused, mis Valga linna tuleks teha ja summa ei tohtinud ületada 8 000 000 €. Tund oli väga huvitav ja arendav.

Mulle meeldis, et oli lihtne, aga samas pani ennast mõtlema Valga linna seisule. Kindlasti võiksid nad meie kooli uuesti külastada ja selliseid geograafiatunde võiks rohkem olla. Mulle meeldis, et arutasime pärisprobleemidest meie ümber ja on niipalju võimalusi, kuidas eluolu parandada.

 

11.11. 2020.

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal