Kutse meile õppima v

Lahtiste uste nädala info.

Palume teid registreerida oma koolikülastus kooli sekretäri telefonil 7666380. Teatage oma nimi, kooli külastuse kuupäev ja soov süüa lõunasööki (toidu hind on 1.50). Kui külastate kooli esmaspäeval, siis söökla vajab seda teavet juba kolmapäevaks (toiduainete tellimiseks).

Üleriided saate panna kooli riidehoidu.

Olete oodatud kõikidesse tundidesse kas vaatlejana või soovi korral ka osalejana.

Info tundide toimumise kohta leiate kooli stendilt samuti info tundide asenduste kohta, sest näitame teile meie igapäevast koolielu koos vajadusega asendada tunde.

Õppeklasside numbrid leiate tunniplaanist õpetaja nime järelt.

Vanemate toitlustamine

Igal päeval toimub söömine 4. tunni ajal (kell 11.10 – 11.55). Sööma juhatab teid kooli sekretär Linda Must. Kogunetakse esimese korruse koridori. Toiduraha (1.50 eurot) antakse kooli sekretäri kätte.

Igal päeval (6.aprillist kuni 10.aprillini) toimuvad tegevused

 • Kohvipaus meeldivas seltskonnas õpetajate toas igal päeval kell 13.00.
 • Kooli fuajees näidatakse filme meie kooli ürituste kohta.
 • Kooli koridorides on näitused meie tegevustest.
 • Olete oodatud ka ringitundidesse.

Kooliraadio tegevusega on võimalik tutvuda esimesel suurel vahetunnil (kell 10.50 – 11.10). On võimalus ka anda intervjuud või võtta intervjuud (rääkida otse eetrisse või teha salvestus).

Alates teisipäevast on raadiosaated iga neljanda tunni algul, kus edastatakse info lahtiste uste nädalast.

Tutvumiseks on avatud kooli jõusaal keldrikorrusel.

Matemaatika nuputamisülesannete lahendamise võistlus. Toimub kogu nädala jooksul. Ülesanded erinevatele kooliastmetele on kooliseintel. Lahendada saavad kõik, kes soovivad. Võitjatele auhind. Kokkuvõtete tegemisel on abiks 11. klassi õpilased.

Lisaks ka konkreetsetel päevadel toimuvad tegevused

Esmaspäeval

 • ·         Emakeele aktuse video vaatamise võimalus esimene söögivahetund (10.50), kab 303
 • ·         7. tund (14.05-14.50) Võimalus kuulata külalisesinejat 7. klassi klassijuhataja tunnis (kab 303).

Teisipäeval

 • ·         On võimalus vestelda psühholoogiga (Rajaleidjast). Eelnevalt ette registreerida 58853610.
 • ·         Vene keele loovusmäng 6. klassi tasemele vastavalt II korrusel (mängida saab kõikidel vahetundidel).
 • ·         4. klass esitab õppemängu teisel söögivahetunnil kell 11.55 kab 307
 • ·         Karaoke söögivahetundide ajal (keldrikorrusel).

Kolmapäeval

 • ·         Logopeedi vestlusring 5. tunni ajal (kab 305)
 • ·         Algklassiõpilased (valikuliselt) on maakoolide algklasside rahvastepalli karikavõistlusel (kes soovib võib lastega kaasa sõita ja võistlustele kaasaelada). Väljasõit 8.15 kooli juurest. Toimub Keenis.
 • ·         Robootika – lapsevanem saab koos oma lapsega panna kokku roboteid 5. tunni ajal arvutiklassis (kell 9.10 – 9.55, kab 302)

Neljapäeval

Vaadelda ei saa Pranglimise võistlust, mis toimub neljapäeval arvutiklassis (1. tund, 4. tund ja 7. tund) ja eesti keele tunde 5. klassis, sest õpetaja Marika Troon on õpilastega luulekonkursil

Olete oodatud osalema:

 • ·         1. ja 2. klassi õppekäik Hellenurme vesiveskisse. Lapsevanemal on võimalus osaleda õppekäigul.
 • ·         Robootika – lapsevanem saab koos oma lapsega panna kokku roboteid 2. tunni ajal arvutiklassis (kell 9.10 – 9.55, kab 302)
 • ·         Interneti keskkondade tutvustus inglise keele õppimisel – esimesel söögivahetunnil kell 10.50 inglise keele klassis kab 206.

Reedel

Vaadelda ei saa

 • ·         inglise keele tunde 6.-12. klassini, sest õpetaja Svetlana Oper on õpilastega inglise keele piirkondlikul olümpiaadil ja

Olete oodatud osalema või vaatlema kõiki ülejäänud tunde.

 REEDEL ON LAPSEVANEMATE ÜLDKOOSOLEK.

 

Kohtumiseni Tsirguliina Keskkoolis!

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal