Koolimaja on suletud 12. juulist kuni 8. augustini 2021.

Kiiretes küsimustes pöörduda:

  • koolijuht tel 5190 6269 Aive Aru 
  • majandusjuhataja tel 7666 383 Valdo Kõrge

Lasteaed on suletud 05.-23. juuli 2021.

Kiiretes küsimustes pöörduda:

  • koolijuht tel 51906269 Aive Aru
  • õppejuht tel 5354 0776 Ilme Sitik

 lasteaed tookuulutus

Peastarvutamisvõistluse Pranglimine Valgamaa arvestuses olid tublimad:

1. - 3. klassist Gerda Ly Käis III koht, Kätlin Reinhold 4. koht, Angela Mõttus 6. koht;

4. - 6. klassist Karl Kahro III koht, Henrik Saega 8. koht, Chris Marcus Krahv 10. koht;

7. - 12. kl neidudest Vaike-Liine Rehkalt I koht, Kristel Pruks II koht, Liis-Marleen Akkus III koht;

7. - 12. kl noormeestest Allar Rosenberg I koht, Steven Elvet III koht.

Vabariigi koolide arvestuses saavutasime 24. koha. Vaata kõiki tulemusi Pranglimise tulemused

Vabariiklikus tabelis igast klassist 30 parimat saavad Miksikese diplomid: I klassist - Anni Saega (20. koht), II klassist - Kätlin Reinhold (25. koht), VIII klassist Steven Elvet (15. koht), IX klassist Liis-Marleen Akkus (17. koht), X - XII klassist Allar Rosenberg (21. koht), Vaike-Liine Rehkalt (27. koht).

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore