Kutse meile õppima v

Eelinfo:
KONKURSI TEEMAD
MASU
Troopikaline toidulaud


Koolimood 2009 teema võib iga esineja grupp ise valida. Teema “MASU” tähendab eelkõige seda, et vastavalt pealkirjale, leiavad noored uudseid ideid ja lahendusi oma kollektsioonis. Teema „Troopikaline toidulaud” tähendab eelkõige seda, et tööd on tehtud loominguliselt, vastavalt pealkirjale. Mõlema töö peaeesmärk on, et kollektsiooni kava pealkiri ja sisu oleks terviklikult seotud lavastuseks sobiva taustmuusika ja liikumisega. Kindlasti peaks olema kollektsioon esitatud autoritööna, sest võitjaks on autori kollektsioon. Kava maksimaalne pikkus on kuni 3 minutit. Kollektsioonile soovitavad korraldajad läheneda mitte kui tarbemoele, vaid kui originaalsele loomingule. Oluline pole moe praktiline kestvus ja kantavus vaid sõnum, stiilsus.
 
Konkursile esitatav kollektsioon peab olema terviklik ning omavahel seotud ühtseks lavaliseks etenduseks sobiva muusika, valguse ning varem ettevalmistatud liikumisega, kuid mitte TANTSUKAVANA. Kõik abistavad kunstiliigid on ikka selle peamise – sinu loodud kollektsiooni teenistuses.
Kollektsiooni esitlus ei tohi ületada mitte mingil tingimusel ettenähtud aega, milleks on kuni kolm minutit! Muusika peab olema kas CD või MD ( minidisc) formaadis. Kasutada võib arvutigraafilisi kujundusi, slaide jne esitatuna arvutidisketil.
Proovi ja etenduse eduka toimimise jaoks peavad kõik heli- ja videokandjad olema varustatud kollektsiooni nimega ja märkega, kellele tagastada .

Hinnatakse eelkõige ideid, loovust, stiilitunnetust, originaalseid lahendusi, materjalide kasutust ja sobivust, värvitunnetust ning kogu kollektsiooni terviklikku teostust.
Oluliseks peetakse ka kollektsioonide esitlust: lavalist liikumist, muusika valikut ning kogu laval nähtava terviklikkust.

Täpsem info õpilasesinduse ruumist või presidendilt!

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal