Koolimaja on suletud 12. juulist kuni 8. augustini 2021.

Kiiretes küsimustes pöörduda:

  • koolijuht tel 5190 6269 Aive Aru 
  • majandusjuhataja tel 7666 383 Valdo Kõrge

Lasteaed on suletud 05.-23. juuli 2021.

Kiiretes küsimustes pöörduda:

  • koolijuht tel 51906269 Aive Aru
  • õppejuht tel 5354 0776 Ilme Sitik

 lasteaed tookuulutus

Head õpilasaktivistid!
Homme, teisipäeval (19. jaanuaril) toimub Riigikogus laiapõhjaline arutelu uute riiklike õppekavade üle. Oma arvamust avaldama on kutsutud sinna: Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Koolijuhtide Ühendus, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing, Eesti Õpilasesinduste Liit, Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Õpetajate Liit, Eesti Haridustöötajate Liit, Eesti Kirjastajate Liit, Haridusfoorum, Eesti Naisteühenduste Ümarlaud, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool.
riigikogu
Teemad:
  1. õppekavade ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõu omavaheline kooskõla: uued ootused põhikoolile ja gümnaasiumile (põhikool ja gümnaasium eraldi asutusena);
  2. õppekavades kajastatavad ühiskonna tulevikusihid ja haridusideaalid; mis on esikohal: ühiskond (riigi edukus) või isiksus (inimese enda püüdlused);
  3. õppekavade üldosas püstitatud eesmärkide teostumine ainekavades: läbivad teemad (ainekavade omavaheline seostatus); individuaalsete valikute võimaldamine (nii koolide eripalgelisus kui ka iga üksiku õpilase erilisus); loomingulisus (mõtlema õpetamine); vastavus ühiskondlikele ootustele; väärtuskasvatus;
  4. õppeprotsessi iseloomustamine: hindamine (huvihariduse arvestamine, arvestuslik hindamine); õppekoormus (koormuse vähenemine); koolilõpetamise tingimused;
  5. õppekavade rakendamise võimekus: rahastamine, õpetajate koolitus, õpikud.

Ajakava:
13.00 - 13.10 istungi avamine ja töökorralduse tutvustamine
13.10 - 13.20 üldine sissejuhatus teemasse (haridus- ja teadusminister)
13.25 - 14.25 valdkondade juhtide sõnavõtud (a 5 minutit)
14.30 - 14.45 vahepaus
14.45 - 15.45 teiste osalejate sõnavõtud (a 5 minutit)
15.45 - 18.00 küsimused, sõnavõtud, arutelu ja kokkuvõtted

Arutelu kantakse üle ka  internetis aadressil:
http://www.riigikogu.ee/live/otse.asx

Eimar Veldre

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore