Kutse meile õppima v

Laupäeval Gustav Adolfi Gümnaasiumis toimunud Eesti Õpilasesinduste Liidu (EÕEL) sügiskoolis käsitleti kooli õppekava koostamist ja erinevate õppeainete omavahelisi seoseid, kus arutelude käigus muuseas rõhutati ühiskonnaõpetuse suurenevat rolli.

"Õpilaste selge ootus on tundides rohkem arutada ja teha meeskonnatööd," sõnas EÕEL avaliku poliitika juht Toomas Laigu, lisades, et "sellega peavad kooli juhtkonnad arvestama uute kooliõppekavade koostamisel."

Sügiskoolis jõuti järeldusele, et arutelu kui meetod aitaks näiteks bioloogia tunnis paremini mõista bioloogilise mitmekesisuse väärtust, aga ka loodussäästlikkust. Samuti tuleks kirjanduse tunnis enam käsitleda eetika ja moraali teemat.

"Kodanikualgatust saab õpilastes edendada pea igas valdkonnas, alates heategevusest kuni koolielu korraldamises initsiatiivi haaramiseni," rõhutas Laigu.

Ühe huvitava ideena käidi sügiskoolis välja ka käivitada vabaainena "Patriotism", mis räägiks eelarvamustevabalt ja samas kriitilise pilguga lahti rahvuslusteema ning aitaks mõista Eesti riiklikke ja rahvuslikke traditsioone ning tähtpäevi.

Eesti Õpilasesinduste Liit on vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab Eesti üld-, kutse- ja erihariduskoolide õpilasesindusi. EÕEL on suurim õpilaste esindusorganisatsioon Eestis, esindades oma liikmete kaudu üle 100 000 õpilase.

 

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal