Kutse meile õppima v

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogrammist sai esimeses taotlusvoorus toetust 37 Eesti noorteprojekti.


Toetati 10 rahvusvahelist noortevahetust, mis annavad Eesti ja teiste riikide noortele võimaluse ühistegevuse käigus endi jaoks olulisi teemasid käsitleda ning üksteise kultuurilisi sarnasusi ja erinevusi tundma õppida. Paide ühisgümnaasiumi õpilased korraldavad koostöös oma Saksamaa sõpruskooliga septembris noortevahetuse, kus arutletakse, milline on ideaalne kool, etendatakse lühistseene erinevate ajastute väärtustest ja viiakse läbi simulatsioonimäng uue ja parema maailma loomiseks. Võru linnavalitsuse eestvõttel viivad Võru, Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa noored augustis ellu projekti, milles osalejad töötavad välja ettepanekud, kuidas oma kodulinnu noortesõbralikemaks muuta. Võru noori õpetatakse ka linnakeskkonda kujundama ning korrastatakse ja kujundatakse üks Võru avalik ala.Noortealgatuste alaprogrammis, mis seab keskmesse noorte tegevused oma kogukonna heaks, toetati kaheksat projekti. Näiteks loovad Vihasoo noortekeskuse noored oma projekti ”Märk tulevikku” raames säästlikkusele üles kutsuvaid märke, mida levitatakse laagrites, koolides ja avalikes asutustes. Noortegrupp KesKonnad viib üle Eesti toimuvatel avalikel üritustel läbi töötubasid tõstmaks teadlikkust maailmahariduse ja keskkonnasäästlikkuse teemadel.


Noorte demokraatiaprojektide alaprogrammis toetati Jõgeva ja Karlstadti noorte projekti, kus õpitakse simulatsioonimängu käigus esindus- ja osalusdemokraatia põhimõtteid. Projekti raames valmib ka video sellest, kuidas noori kohalikesse otsustusprotsessidesse kaasata.


Euroopa vabatahtliku teenistuse raames tuleb Eestisse 15 vabatahtlikku Albaaniast, Itaaliast, Leedust, Portugalist, Sloveeniast, Belgiast, Gruusiast, Hispaaniast, Saksamaalt, Ungarist ja Horvaatiast. Peamiselt asuvad noored tegutsema noorteorganisatsioonides, lasteaedades ning sotsiaal- ja noortekeskustes. Kolm Eesti noort lähevad vabatahtlikuks Islandile, Itaaliasse ja Venemaale.


Noorsootöötajate rahvusvahelise koostöö arendamisele suunatud alaprogrammi toel viiakse ellu kuus koolitustegevuse ja võrgustikuprojekti. Näiteks tuleb Makedoonia noorsootöötaja juunis Eesti Noorte Reumaliitu tööpraktikale, et tutvuda võimalustega reumat põdevate noorte kaasamiseks projektidesse ja arendada koostöösuhteid. Mais toimuva Belgia, Hispaania, Itaalia, Läti, Ungari, Saksamaa, Horvaatia, Austria, Eesti ja Suurbritannia erivajadustega noortega tegelevate organisatsioonide partnerlusseminari fookuseks on leida võimalusi Maarja külas elavate noorte saatmiseks Euroopa vabatahtlikku teenistusse.

 

Noorteseminaride alaprogrammis, mis võimaldab arendada noorte ja otsustajate dialoogi, toetati kolme projekti. MTÜ Tuulekella projekti raames kohtuvad Ida-Harju noored ja otsustajad, et jagada häid praktikaid noorte kaasamisest ning arutada, kuidas noored tulevikus saaksid otsuste tegemisel rohkem kaasa rääkida.

Euroopa Liidu noorte kodanikuharidusprogramm Euroopa Noored toetab 13-30-aastaste noorte mitteformaalset õppimist. Projektitaotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik- õiguslikud asutused ja noortegrupid.


Programmil on kokku 5 taotlustähtaega: 1. veebruar, 1. aprill, 1. juuni, 1. september ja 1. november.


Toetusi vahendab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo.

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal