Kutse meile õppima v

USAs paluti lastel katse korras lahendada mõistatusi. Esimene grupp sai teha ülesandeid sellises järjekorras ja sellise pliiatsiga, nagu ütles katse läbiviija. Teine grupp sai teha ülesandeid, nii nagu ütles neile nende ema. Kolmas grupp sai ise valida, millises järjekorras ja millise pliiatsiga nad ülesannet lahendavad. Üks neist gruppidest oli poole edukam kui teised. Arvad ära, milline?


Ilmselt aimad, et kõige edukamad olid need, kes said ise valida. Sest inimesed pingutavad rohkem, kui nad saavad ise osaleda nende otsuste tegemisel, mis neid puudutavad.

 

Kutsume sind noorte osaluse teemalisele koolitusele "Tule ütle sõna sekka", kus:

- tutvustame noorte osaluse ideed,

- aitame koostada häid projektiideid ja

- räägime programmi Euroopa Noored demokraatiaprojektide ja noorteseminaride võimalustest.

 

Millal ja Kus? laupäeval 14. mail kell 10.00 - 17.00 Tallinnas Eesti Puuetega Inimeste Koja Koolituskeskuses (Toompuiestee 10)

Kes teeb? SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koolitajad Elina Kivinukk ja Siiri Liiva


Koolitusele ootame kõiki, kes noorte osalusega kokku puutunud - noortekogud, noortevolikogud, õpilasesindused, üliõpilasesindused, teised noorteühingud, kus on vaja oma liikmeid kaasata. Teretulnud on ka kohaliku omavalitsuse töötajad, kes noori kaasavad (nt noorsootööspetsialist)

Põnev lisainfo ning registreerimine: http://goo.gl/FmPEY

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal