Kutse meile õppima v

Tere armsad aktiivsed õpilased üle Eesti!

 

Enamus meist hakkab tänasest taas tallama kooliteed – kesjuba vana tuttavat, kes sootuks uut. Meil kõigil on ees mõneti harjumuspärane,siiski uusi väljakutseid täis kooliaasta.

Väljakutsed ootavad meid lisaks oma enda koolis ka üldiselharidusmaastikul. Uue õppekava rakendumine igapäevases koolielus on omaettetähelepanu pälviv, millist elu hakkab elama Riigikogule esitatudHaridusstrateegia 2020, kas ja kuidas õnnestub meil sõna sekka öeldaüldhariduse arengukava rakenduskava koostamisse? Need on vaid üksikud näitedmeid eesootavatest suurtest küsimustest.

 

Eilses Foorumi saates, kus debateeriti taas pingeridade üle,lausus haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo, et tegelikult puudutavad kõikvõimalikud haridusmaastiku küsimused ju ennekõik õpilasi ja õpetajaid ningseetõttu peaksid olema nemad peamised kaasarääkijad.

Kas meie, õpilaste, häält on piisavalt kuulda? Kas meiearvamus on piisavalt laiapõhjaline ning läbimõeldud? Kui mitte, siis selles samesüüdistada vaid iseend, et me oma võimalusi ära ei kasuta. Praegu ondemokraatia sellisel tasemel, et tahtmise korral jõuab meie hääl nii õpetajatetuppa koolis, linna- või vallavalitsusse maakonna tasemel, aga ka kõigekõrgematesse Toompea tornidesse. Kasutagem seda võimalust! Ärgem laskem endaeest otsustada, kui on võimalus seda ise teha!

Õpilasliidu töörühmad, kontori uksed ning meeskond on Teile, kallid aktivistid, iga kell avatud! Just selleks, et midagi muuta ning omaparema äranägemise järgi suunata.

 

Soovime teile rohkelt indu ja jaksu, et õppetöö kõrvalt kaoma kooli õpilasliikumise tagajalgadele ajaksite! Soovime, et iga õpilasesindus tunneks oma õigusi ja võimalusi, veel enam kohustust siesta oma õpilaskonnahuvide eest. Soovime, et igaüks teist leiaks viisi oma arvamuse kuuldavamakstegemiseks!

Teie EÕEL-i meeskond

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal