Kutse meile õppima v

Tsirguliina Keskkooli Õpilasesinduse protokoll

Toimumise aeg: 10.jaanuar.2013

Toimumise koht: ÕE ruum

Kohalolijad: Vallo Virnas, Krisit Kõiv, Steven Elvet, Karoliine Saega, Kaari Kaasik, Keili Ust, Trin Talvik, Kaisa Tiirmaa, Ester Kaasik, Silva Stepanovna (10)

Külaline: Mari-Liis Saaremäe

Päevakord:

 • 4K kohtumine Tsirguliina Keskkoolis (Tiigrimängud)
 • Staarijäljenduskonkurss
 • Sõbrapäev
 • Vastlapäev
 • Kodulehele kasutajad
 • Järgmise koosoleku aeg

Arutati:

 • Mari-Liis Saaremäe andis informatsiooni varsti toimuvate Tiigrimängude kohta. Pakkusime välja ideid, mida võiks sellel üritusel teha. Leppisime kokku uues kohtumise(reedel ,kolmanda vahetunni ajal).
 • Iga klassi esindaja räägib hiljemalt järgmise nädala alguseks oma klassiga, kas nad soovivad sellest osa võtta või mitte. Üritus peaks praeguse plaani järgi toimuma 8-märtsil. Kolmapäeval, 16.jaanuaril otsustame ära kas üritus toimub. Ester Kaasik teeb infolehe, et saaks algklassi õpetajatele rohkem informatsiooni anda. Liisa Pärnik teeb vajaduse korral plakati.
 • Sellel aasta ei toimu sõbrapäeval diskot. Kaisa Tiirmaa, Triin Talvik ja Keili Ust korraldavad ürituse keskkooli õpilastele.
 • Korraldame kooli õpilaste seas küsitluse kas nad sooviksid vastlapäeval minna kelgutama või tahavad teha midagi ümber kooli. Küsitluse teeb reedeks valmis Ester Kaasik.
 • Kaari Kaasik kirjutab kooli infojuhile, et ta teeks õpilasesinduse liikmetele kooli kodulehele kasutajad.
 • Järgmine pikk koosolek toimub 24.jaanuaril.

 

Koosolekut juhatas: Kaari Kaasik

Protokolli koostas: Keili Ust

Tsirguliina Keskkooli Õpilasesinduse koosoleku protokoll

Toimumis aeg: 11. jaanuar

Toimumis koht: ÕE ruum

Kohalviibijad: Hanna-Liina Pärink Pernik, Hanna-Liisa Pärnik Pernik, Karoliine Saega, Carmen Saega, Keili Ust, Kaisa Kerge, Mari-Liis Saaremäe, Silva Stepanova. (8)

Kossolekut juhatas: Mari-Liis Saaremäe

Arutleti:

Tiigrimängud:

 • Õp. Õie Nõmmik aitab puzzle ja ristsõnadega
 • Õp. Marika Troon korraldab pantomiimi
 • Äkki oleks võimalik teha mingeid ülesandeid geogebras
 • Muusika ülesanded (laulu ära arvamine)
 • Kuldvillak?
 • Õp. Vapu mõte teha vanade retseptide järgi toite
 • direktorid räägivad kooliraadiosse jutte
 • 6 liikmelised grupid
 • päeva lõpus iga kool joonistab tagasiside pildina

Koosolekut protokollis: Karoliine Saega

Rajakaamera

Rajakaamera

3 osa varv

tore

LKK logo originaal