Tsirguliina Keskkool
Kooliraadio

Kohalviibijad: Jana, Kristiine, Remo, Sandra, Timo, Erika, Maarja, Brenda, Jane (9)
Koosoleku toimumise aeg: 13. aprill 2010
Koosoleku toimumise koht: Kooliraadio ruum

Arutati:
 • Proovisaade
 • Infoga kursis olemine
 • Raadios rääkimine
 • Docsis käimine
 • Vaba aeg siduda raadioga
 • Raadioruumis viibimine
 • Luuletused
 • Joonistuskonkurss
 • Motivatsioonikirjad
 • Vahetundide jagamine
 • Puhastusteenindajad
 • Meedia konkurss
 • Saate koostamine
 • Ühine tegevus
 • Koolilehe artikkel
 • Õuedisko
 • Kooliraadio superstaarikonkurss
 • Koosolekutelt puudumine

Otsustati:
 • Sellel aastal liitunud liikmetele proovisaadete koostamine pärast tunde. Salvestamine toimub kahes rühmas. Esimene salvestamine reedel 15.00.
 • Raadiotekstidega kursis olla. Kooli uudistega kursis olla. Võiks teada, kus midagi toimub või toimus.
 • Kõik peaksid saama ennast praktiseerida raadios. Kui keegi tunneb huvi rääkida, siis anda endast märku.
 • Endiselt mõnedel liikmetel docsis plusid ja miinused kirja panemata. Seda PEAB tegema!
 • Vabal ajal kuulata raadiot. See aitab kaasa edasipidisel raadiotööl.
 • Oma meeskonna nädalal viibida raadio vahetunnil kooliraadio ruumis.
 • Mõelda välja ise luuletusi sünnipäevalistele. Õpetajatele võiks mõtelda midagi sellist, mis oleks seotud õpetatava ainega. Pöörduda õpetajate poole, et eesti keele tunnis saaksid õpialsed koostada luueltusi.
 • Joonistuskonkurss „Kevadine päev“. Ka Kooliraadio meeskond võtab osa.
  19. aprilliks tuua kõikidel liikmetel Motivatsioonikirjad kooliraadio ruumi. Kirjutada, mida Sina tahaksid teha, mida ei tahaks teha või mida ei saa teha.
 • Rääkida õppealajuhatajaga teemal: kaks vahetundi Kooliraadiot. Esimesel vahetunnil oleksid radios vanemad ja teisel vahetunnil nooremad.
 • 19-23 aprill puhastusteenindajad: Remo ja Brenda
 • 26-30 aprill puhastusteenindajad: Sandra ja Erika
 • Meedia konkurssi tähtaeg on 23 aprill. Aeg hakata liigutama!!!!
 • Kooliraadio saade teha varakult valmis. Seda lihtsam on pärast endal.
 • Kooliraadio meeskond võiks koos teha midagi või kuhugi minna.
 • Nooremad liikmed, peavad koostama koolilehe jaoks Kooliraadiost artikli!
 • Õues võiks muusikat lasta. Näiteks spartakjaadile tasutaks muusikat lasta.
 • Järgmisel aastal alustada Superstaari otsingutega!
 • Kui puudud koosolekult 3 korda, siis pole mõtet enam üldse Kooliraadiosse tulla.

Koosoleku kokkuvõtte koostas:
Jane Lillmann