Põhikooli lõpueksamid

 • eesti keel (kirjalik) - 28. mai 2021
 • matemaatika (kirjalik) - 3. juuni 2021
 • valikeksam (kirjalik) - 9. juuni 2021
 • valikeksam võõrkeeles (suuline) - 9.- 10. juuni 2021

Tasemetööd

 • 4. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) - 23.- 24. september 2020
  • matemaatika (kirjalik) - 30. sept - 1. okttoober 2020
 • 7. klass
  • loodusõpetus (kirjalik) - 21.- 22. september 2020
  • matemaatika (kirjalik) - 28. - 29. september 2020

Koolivaheajad

 • I  19. - 25. oktoober 2020
 • II  23. detsember 2020 - 10. jaanuar 2021
 • III 22. veebruar  - 28. veebruar 2021
 • IV 19. aprill - 25. aprill 2021
 • V  14. juuni - 31. august 2021 (v.a lõpuklass)

Trimestrite lõpud

 • I 20. november 2020
 • II 19. veebruar 2021
 • III 11. juuni  2021

Konsultatsioonide ja järelvastamiste ajad 

 Konsultatsioonist või järelvastamisest tuleb õpetajat teavitada hiljemalt eelmisel päeval.

Raamatukogu

Raamatukogu lahtiolekuajad:

 • E 8.00-17.00
 • T 8.00-17.00
 • K 11.00-18.00                                                   
 • N 8.00-16.00
 • R 8.00-15.00