17.09.2019

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine (otsus nr 1)
  2. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks  (otsus nr 2)
  3. Arengukava seire