05.10.2018 

 1.  Õppenõukogu sekretäri valimine (otsus nr 1)
 2. Õpitulemuste ja õpetajate vaatluste põhjal ettepanekute tegemine tarvilike meetmete ja tugiteenuste rakendamiseks  

23.10.2018

 1.  Direktori vastuvõtu nimekirja kinnitamine (otsus nr 2)  

10.12.2018

 1.  I trimestri tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine tarvilike meetmete rakendamiseks
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga I trimestri õpitulemuste põhjal (otsus nr 3)  

27.02.2019

 1. Üleminekueksami valiku määramine (otsus nr 3a)

21.03.2019

 1. II trimestri tulemuste läbi arutamine ja ettepanekute tegemine vajalike meetmete rakendamiseks. 
 2. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga II trimestri õpitulemuste põhjal (otsus nr 4)

07.06.2019

 1. III trimestri ja õppeaasta tulemuste läbi arutamine
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine (otsus nr 5)
 3. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine (otsus nr 5a)
 4. Õpilaste kiituskirjaga tunnustamise otsustamine (otsus nr 6)
 5. Direktori vastuvõtule kutsutavate lapsevanemate nimekirja kinnitamine (otsus nr 6a)

19.06.2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemusena (otsus nr 7)
 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine (otsus nr 8)
 3. Põhikooli lõputunnistuste väljastamise otsustamine (otsus nr 9)
 4. Ainealaste kiituskirjade saajate nimekirja kinnitamine (otsus nr 10)
 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad lõputunnistused (otsus nr 11)

30.08.2019

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine täiendava õppetöö tulemusena (otsus 12)
 2. 2019/2020 õppeaasta eesmärkide ja kavade kinnitamine (otsus 13)
 3. Arvamuse andmine õppekava muudetud üldosale