30.09.2020

  1. Õpetajate esindajate valimine hoolekogusse
    2. Üldtööplaani kinnitamine
    3. Muud küsimused

01.09.2020

  1. Õppenõukogu sekretäri valimine
  2. Vanema taotluse alusel õpilasele koduõppe rakendamine