Koolitervishoiuteenus

Koolitervishoiuteenus on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edenduse, haigusteennetamise, tervise järelevalve ning esmaabi osutamisega. Koolitervishoiuteenus kuulub iseseisva õendusabiteenuse hulka.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende eakohast arengut ja kasvamist. Kooliõenduses lähtutakse õe eetikakoodeksist ning tervishoiutöötaja juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest. Koostöös Teie ja perearstiga edendatakse lapse tervist ning ennetatakse erinevaid haigusseisundeid, kujundatakse tervislikku koolikeskkonda, teostatakse regulaarset terviseseisundi jälgimist ning pakutakse vajadusel esmaabi. Kooli tervishoiutöötaja ei tegele haiguste ravimisega.

Kooliõde

Tsirguliina Koolis töötab kooliõde Marika Toom.

Vastuvõtt toimub igal neljapäeval 09.00-14.00 kooliõe kabinetis. Muutuste korral teavitatakse sellest lapsevanemaid Stuudiumis.

Kooliõe ülesanded

·   Kooliõde teostab õpilaste profülaktilist läbivaatust ja füüsilise arengu jälgimist.Terviseseisundi muutustest või võimalikest kõrvalekalletest teavitatakse lapsevanemat esimesel võimalusel. Laste tervise jälgimisel juhindub kooliõde lapse tervise jälgimise juhendist.

·   Kooliõde teostab profülaktilist läbivaatust (üldseisundi, nägemise ja kuulmise hindamine; rühi ja kõne kontrollimine; vererõhu, pikkuse ja kaalu mõõtmine; sugulise arengu ning luu- ja lihaskonna jälgimine; vestlemine õpilase tervisekäitumise ja üldise toimetuleku teemadel) I, III ja VII klassidele.

·   Kooliõde dokumenteerib terviseseisundiga seonduva informatsiooni terviseinfosüsteemi (digilugu).

·   Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine.

·   Vaimse tervise probleemide kahtlusel õpilase tervisekäitumise hindamine küsimustiku abil.

·   Haiguste ennetamine ja tervisekasvatus.

·   Vaktsineerimine riikliku immuniseerimiskava alusel lapsevanema nõusolekul (difteeria-teetanus-atsellulaarne läkaköha, leetrid-mumps-punetised, HPV).

·   Individuaalne nõustamine.

·   Õpilase terviseseisundi hindamine haigustunnuste ilmnemisel, vajalike testide võtmine,nõustamine.

·   Tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis.

·   Õpilase individuaalne nõustamine tervise, tervisekäitumise ja vajadusel rehabilitatsiooniplaaniga seotud küsimustes.

·   Nakkuskahtluse korral nakkushaiguste leviku tõkestamise meetmete rakendamine ja nakkushaigega või nakkushaiguse kahtlusega isikuga kokku puutunud isikute välja selgitamine ning eeltoodust õpilase, lapsevanema, perearsti ja kooli direktori ning vajadusel Terviseameti informeerimine.

·   Esmaabi andmine, vajadusel kiirabi kutsumine.

Lapsevanema ülesanded

·   Käia II, V, IX klassi lastega perearsti vastuvõtul tervisekontrolli läbimas.

·   Käia I, III, V, VII, IX klassi lastega hambaarsti vastuvõtul.

Kooliõe soovitused lapsevanemale

·   Palun andke koheselt kooliõele informatsiooni lapse krooniliste haiguste ilmnemisest ning pange lapsele kooli tulles kaasa kõik vajalikud ravimid.

·   Palun ravige haiget last kodustes tingimustes, andke lapsele puhkust haiguse ajal.

·   Palun teadvustage lapsele hommikusöögi olulisust ning veenduge, et laps sööks hommikusöögi.

·   Palun tagage lapsele vajalik puhke- ja uneaeg.

·   Palun jälgige lapse kehalist aktiivsust ning innustage last olema aktiivne vähemalt viiel päeval nädalas.

·   Palun teadvustage lapsele tervisliku toitumise olulisust ning kaasake last tervislikult toituma.

·   Palun veenduge, et laps teostaks regulaarselt hügieenitoiminguid ning tal oleks koolis kaasas vajalikud vahendid.

·   Palun teavitage koheselt kooliõde ning kooli juhtkonda koolikiusamise kahtlusest või toimumisest.

Alates 2023/2024 õppeaastast
  • loodusainete õpetaja - loodusõpetus, keemia, bioloogia, geograafia (0,9 ametikohta)
  • hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja (0,9 ametikohta)
  • hariduslike erivajadustega õpilaste õpetaja (0,7 ametikohta)
Kandidaadilt ootame:
  • soovi töötada maakooli lastega,
  • vastavust kvalifikatsiooninõuetele,
  • koostöö tegemise oskust.
Omalt poolt pakume:
  • arengu- ja enesetäiendamisvõimalusi,
  • toetavaid kolleege.

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 12. aprilliks 2023 digiallkirjastatult aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Lisainfo telefonil 766 6381.

Maakooli soov: igaühest õnnelik ja edukas noor!

JankuJussi_NutiLabori_logo

Jänku-Jussi NutiLabori eesmärgiks on äratada huvi robootika vastu. Lapsed saavad huviringis teadmisi ja praktilisi kogemusi robootikast.

Jänku-Jussi NutiLaboris osalevatel lastel on võimalus kaasa lüüa ka omavanuste võistlustel Jr FLL. Täpsemalt juba sel õppeaastal toimuvast vaata siit.

Projekti veab Vaata Maailma SA ja suursponsorid on EMT/Elion, Microsoft, Swedbank, SEB. Toetavad OpusCapita ja Playtech.

Meie koolis toimuma hakkavatest tegevustest saad teada juba õige pea! :)

 

Uudised arhiivist...

Rajakaamera

Rajakaamera