Tsirguliina Keskkool
Kooliraadio

Kohalviibijad: Timo, Remo, Maarja, Jana, Jane (5)
Koosoleku toimumise aeg: 7. aprill 2010
Koosoleku toimumise koht: Kooliraadio ruum

Arutati:
 • Info liikumine
 • Uute liikmete vastuvõtt
 • Uutele liikmetele proovisaade
 • Uus koosolek
 • Suhtumine
 • Koosolekutelt puudumine
 • Protokollijad
 • Joonistuskonkurss
 • Raadiosaate võistlus
 • Motivatsioonikirjad
 • Kooliraadio maks
 • Probleem muusikaga
 • Kooliraadio nimi
 • Raadioruumi koristamine
 • Koolilehte kirjutamine

Otsustati:
 • Olla infoga kursis. Kursis uudistega, kooliraadio koosolekutega.
 • Uuel õppeaastal uued liikmed, motivatsioonikirjadega (vanad kirjutavad ka). Vastuvõtt al 5. klassist.
 • Proovisaade noorematele. Kahes rühmas: 22. aprill ja 29. aprill. Pärast tunde ka lugemisvõimalus.
 • Teisipäeval, 13. aprillil toimub uus koosolek.
 • Peab olema vastutustundlik. Kui on ühe meeskonna nädal, siis külastada raadioruumi ja täita oma ülesandeid. Google Docsi plussid ja miinused kirja! Koosolekutel tuleb kõigiga suhelda!
 • Kui puudud 3 korda koosolekult (ilma põhjuseta), siis visatakse välja.
 • Protokollijad: Jane, Maarja, Erika.
 • Kooliraadio joonistuskonkurss "Kevadine päev". A4. Tähtaeg 10. mai. Hääletus toimub kevadpeol (kui võimalik). Hääletussedelitele ainult hääletamine et saaks kasutada ka edaspidi. Vastutab: Timo
 • Tuleb saata perfektne saade noorte meedia võistlusele. Lähiajal leppida aeg kokku parimate lugejatega. Võiks teha ka õpetajaga intervjuu võistluse jaoks. Tähtaeg: 23. aprill.
 • Kõik liikmed kirjutavad motivatsioonikirjad. Tähtaeg: 19. aprill. Kooliraadio koosolekul (13. apr) seletada motivatsioonide kirjutamist-tähtsust.
 • Uuest õppeaastast maksavad kõik kooliraadio liikmed ühe veerandi kohta 25 krooni kooliraadio maksu (??) (pole veel kindel)
 • Timo uurib muusika mängimise loa kohta Marekilt.
 • Kooliraadiole uus nimi. Docsis on olemas koht. Kasutame ajurünnakut. (Timo: sobib ka praegune)
 • Raadioruumi koristamine toimub kindla süsteemi alusel. 5-9 apr koristajad Jane ja Maarja. 12-16 Jana ja Kristiine. Ülejäänud valitakse uuel koosolekul.
Koosoleku kokkuvõtte koostas:
Jane Lillmann

Uudised arhiivist...

Rajakaamera

Rajakaamera