Tegus vilistlaskogu aitas kooli ja oli toeks õpetajate streigi ajal

Kirjutas: Valdo

03Tsirguliina Kooli vilistlaskogu loodi 2022. aastal. Kooli juubelipidustuste ajal oli kõigil võimalus vilistlaskogu põhikirjaga tutvuda. Samal ajal toimus liikmeskonna moodustamine. Pärast vilistlaskogu loomist on nende toetust tunda saanud eelmisel aastal kooli lõpetanud 9. klassi õpilased, kellest parimale tegi vilistlaskogu kingituse. Eelmisel aastal said kooli ees olnud väärikate õpetajate pingid uue kuue tänu vilistlaste kiirele tegutsemisele ja heale tahtele. Vilistlaskogu esimees on hoolekogu liige ja seetõttu on tal võimalus kooli elus kaasa rääkida.

Vilistlaskogu esimehel Marek Järvikul olid veelgi suuremad soovid kooli toetamiseks. Ta pöördus 2024. aasta alguses kooli poole, et leida uusi ja põnevaid koostöövõimalusi, mis muudaks vilistlaskogu tegevuse kooli jaoks kasulikumaks. Direktori, õppejuhi ja Marek Järviku 11. jaanuaril toimunud koostöökohtumine oli viljakas. Lähenemas oli õpetajate streik, ühiselt jõuti otsusele, et vilistlased tulevad kooli ja aitavad õpetajate streigi ajal asendustundide andmisel, et toetada õpetajaid ja avardada õpilaste silmaringi. Aega külalistundide läbiviijaid otsida oli vähe, aga vilistlaskogu esimees sai ülesandega suurepäraselt hakkama. Kuus vilistlast olid nõus õpetajate streigi ajal oma kooli toetama.

Aitäh teile, Marek Järvik, Raiko Allik, Ranno Allik, Marek Käis, Kaimo Vahtra, Siim Säre, et olite toeks!

Vilistlased aitasid meid järgmiste tundidega:

Marek Käis – kaks liikumisõpetuse tundi 5. klassis. Esimese tunni ajal tehti ring peale Tsirguliina alevikule. Räägiti ohtudest liikluses ja tänaval, teise tunni ajal toimus liikumisõpetuse tund saalis.

Marek Järvik – kaks tundi 7. ja 8. klassi õpilastele. Unustamatud kogemused reisidelt. Õpilastel oli võimalus lähemalt tutvuda reisikogemustega Vietnamist.

Raiko Allik – üks tund 9. klassi õpilastele. Raiko rääkis õpilastele sellest, et “Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab”. Tuli välja, et elus on oluline mitte alla anda ja leida enda jaoks sobiv.

Ranno Allik – üks tund 6. klassi õpilastele, teemal “Valmisolek kriisideks.” Tunni käigus said õpilased teada, mida peaks koju varuma, et kriisi üle elada.

Kaimo Vahtra – üks tund 7.-9. klassi õpilastele, teemal “Kaitseliit ja vabatahtlik”. Saal oli haudvaikne ja kuulas põnevusega.

Siim Säre – kaks tundi 8.-9 .klassi õpilastele, teemal “Üldpädevused”.

0204050607