Tervishoiuteenus

Tervishoiuteenus

Tsirguliina Koolis pakub tervishoiuteenust Tõrva Tervisekeskus. 

Tervisekeskuse juhataja on Merily Boisen, mob nr on 525 6216 merily.boisen@torva.ee

Koolitervishoiuteenus on tervishoiu valdkond, mis tegeleb õpilaste tervise edenduse, haigusteennetamise, tervise järelevalve ning esmaabi osutamisega. Koolitervishoiuteenus kuulub iseseisva õendusabiteenuse hulka.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ja toetada nende eakohast arengut ja kasvamist. Kooliõenduses lähtutakse õe eetikakoodeksist ning tervishoiutöötaja juhindub Eesti Vabariigi õigusaktidest. Koostöös Teie ja perearstiga edendatakse lapse tervist ning ennetatakse erinevaid haigusseisundeid, kujundatakse tervislikku koolikeskkonda, teostatakse regulaarset terviseseisundi jälgimist ning pakutakse vajadusel esmaabi. Kooli tervishoiutöötaja ei tegele haiguste ravimisega.

Kooliõde

Tsirguliina Koolis töötab kooliõde Marika Toom.

Vastuvõtt toimub igal teisipäeval 09.00-13.00 kooliõe kabinetis. Muutuste korral teavitatakse sellest lapsevanemaid Stuudiumis.

Kooliõe ülesanded

 • Kooliõde teostab õpilaste profülaktilist läbivaatust ja füüsilise arengu jälgimist.Terviseseisundi muutustest või võimalikest kõrvalekalletest teavitatakse lapsevanemat esimesel võimalusel. Laste tervise jälgimisel juhindub kooliõde lapse tervise jälgimise juhendist.
 • Kooliõde teostab profülaktilist läbivaatust (üldseisundi, nägemise ja kuulmise hindamine; rühi ja kõne kontrollimine; vererõhu, pikkuse ja kaalu mõõtmine; sugulise arengu ning luu- ja lihaskonna jälgimine; vestlemine õpilase tervisekäitumise ja üldise toimetuleku teemadel) I, III ja VII klassidele.
 • Kooliõde dokumenteerib terviseseisundiga seonduva informatsiooni terviseinfosüsteemi (digilugu).
 • Terviseküsitluste läbiviimine ja nende analüüsimine.
 • Vaimse tervise probleemide kahtlusel õpilase tervisekäitumise hindamine küsimustiku abil.
 • Haiguste ennetamine ja tervisekasvatus.
 • Vaktsineerimine riikliku immuniseerimiskava alusel lapsevanema nõusolekul (difteeria-teetanus-atsellulaarne läkaköha, leetrid-mumps-punetised, HPV).
 • Individuaalne nõustamine.
 • Õpilase terviseseisundi hindamine haigustunnuste ilmnemisel, vajalike testide võtmine,nõustamine.
 • Tervisekaitsealaste nõuete täitmise jälgimine koolis.
 • Õpilase individuaalne nõustamine tervise, tervisekäitumise ja vajadusel rehabilitatsiooniplaaniga seotud küsimustes.
 • Nakkuskahtluse korral nakkushaiguste leviku tõkestamise meetmete rakendamine ja nakkushaigega või nakkushaiguse kahtlusega isikuga kokku puutunud isikute välja selgitamine ning eeltoodust õpilase, lapsevanema, perearsti ja kooli direktori ning vajadusel Terviseameti informeerimine.
 • Esmaabi andmine, vajadusel kiirabi kutsumine.

Lapsevanema ülesanded

 • Käia II, V, IX klassi lastega perearsti vastuvõtul tervisekontrolli läbimas.
 • Käia I, III, V, VII, IX klassi lastega hambaarsti vastuvõtul.

Kooliõe soovitused lapsevanemale

 • Palun andke koheselt kooliõele informatsiooni lapse krooniliste haiguste ilmnemisest ning pange lapsele kooli tulles kaasa kõik vajalikud ravimid.
 • Palun ravige haiget last kodustes tingimustes, andke lapsele puhkust haiguse ajal.
 • Palun teadvustage lapsele hommikusöögi olulisust ning veenduge, et laps sööks hommikusöögi.
 • Palun tagage lapsele vajalik puhke- ja uneaeg.
 • Palun jälgige lapse kehalist aktiivsust ning innustage last olema aktiivne vähemalt viiel päeval nädalas.
 • Palun teadvustage lapsele tervisliku toitumise olulisust ning kaasake last tervislikult toituma.
 • Palun veenduge, et laps teostaks regulaarselt hügieenitoiminguid ning tal oleks koolis kaasas vajalikud vahendid.
 • Palun teavitage koheselt kooliõde ning kooli juhtkonda koolikiusamise kahtlusest või toimumisest.

 

Lasteaiamaks

Lapse puudumiste ning toidukordade märkimine toimub keskkonnas Arno:

https://piksel.ee/arno/valga/

NB! Lapsevanem märgib lapse toidukordadest puudumise eelneva päeva kella 23.59`ks

Juhul kui laps haigestub ootamatult, siis teavitab lapsevanem rühma õpetajat hiljemalt sama päeva kella 8-ks

Alates 1. jaanuarist 2024 on ühe lapse osalustasu 24,60 (kohatasu 14,76 € kuus ja õppevahendite tasu 9,84 € kuus).

Väljavõte Valga Vallavolikogu 23.11.2022 määrusest nr 29 „Valga valla koolieelsete lasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“:

§ 2 Osalustasu suurus Valga valla lasteaedades (1) Osalustasu ühe lapse kohta Valga valla lasteaedades on 3% Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammäärast lapse kohta kuus. (2) Osalustasu summast 60% on kohatasu ja 40% õppevahendite osaliseks kulude katteks.

Hommikusöök on lastele tasuta (vald kompenseerib).

Lapse lõunasöögi eest lasteaias maksab lapsevanem 1 euro ja oote eest 40 senti.

Tasumine toimub arve alusel panka hiljemalt iga kuu 20. kuupäevaks.

 

Info lastevanematele

Sõimerühma vanematele:

Mida lasteaeda kaasa võtta: 

Sisejalanõud. Parimad on õhku läbi laskvad ja jalga toetavad heleda tallaga (ei määri põrandat) sandaalid.

Tubased vahetusriided. Nii aluspesu kui ka mänguriided. Iial ei või teada, millal väike äpardus võib juhtuda.

Ilmastikule vastavad õueriided, mis kannataksid hoogsat mängimist (s.t. tohiks mustaks saada). Kummikud kindlasti sügis- ja kevadperioodil sest muru on meil märg.

Kamm (pikkade juuste korral klambrid, juuksekummid).

Soovi korra pidžaama/öösärk.

Iga vanem toob lapsele pabertaskuräti paki (umbes 100 tk pakis). Kui tagavara saab aasta jooksul otsa anname teada.

Mähkmeid kasutavatele lastele varuga mähkmeid kappi (vanem ise jälgib mähkmete olemasolu).

Mähkmeid kasutavatele lastele niiskete lappide pakk. Kui tagavara saab aasta jooksul otsa anname teada.

 

Soovitused lapsevanemale enne lapse lasteaeda toomist. 

1.      Laiendage lapse suhtlusringi, jätke laps pere liikmete, lähedaste inimeste hoolde mõneks tunniks! Nii õpib laps üle elama emotsionaalse kontakti katkemist emaga.

2.     Kehtestage kodus päevakava, mis on lähedane lasteaias kehtivaga.

3.     Õpetage last iseseisvalt sööma, riietuma, potil käima, puhtust pidama, mängunurka korrastama.

4.      Soodustage lapse iseseisvust (oleks suuteline mängu leidma).

5.      Võõrutage laps sõrme ja luti imemisest.

Esimene kuu lasteaias 

1.      Esimesel nädalal soovitame lapse vanemal koos lapsega lasteaias tutvumas käia mõneks tunniks. Laps viia koju enne päevast und.

2.     Kohanemiseks soodsa emotsionaalse fooni loomisel soovitame lapsel kaasa võtta koduse armsa mänguasja.

3.     Lapse lähendamisel lasteaia elurütmile peame silmas kolme etappi:

a.     Esialgu laps vaatab mänguasju ja ümbrust;

b.     Seejärel hakkab mitmesuguseid vahendeid kasutama;

c.     Alles siis uudistab teisi lapsi ja lülitub tegevusse.

4.     Teisel nädalal võiks lisanduda päevane magamine.

5.     Kolmandal – neljandal nädalal võiks laps jääda kauemaks lasteaeda.

6.      Võimalusel teha lapsele nädala sees lühemaid või vabu päevi kuni täieliku rutiiniga harjumiseni.