Eesmärgid:
 • Laste arengut toetab lasteaia personali ja vanemate koostöö
 • Läbi muusika- ja teatrimängude areneb lapse eneseväljendusoskus

Ülesanded:
 • Tõhustame koostööd lapsevanematega
 • Kaasame lapsevanemaid erinevate õppetegevust toetavatesse protsessidesse
 • Leiame võimalusi külastada erineva žanriga teatrietendusi
 • Tähistame ja tutvustame jätkuvalt rahvakultuuri tähtpäevi
 • 7.30 – 8.45 Laste saabumine lasteaeda. Laste vaba tegevus, mäng. Individuaalne tegevus lastega.
 • 8.45 – 9.00 Hommikusöök
 • 9.00 – 10.45 Hommikuring, planeeritud tegevused, mäng.
 • 10.45 - 11.00 Ettevalmistused õue minekuks.
 • 11.00 – 12.00 Tegevused ja mäng õues, jalutuskäigud, matkad.
 • 12.00 - 12.15 Tuppa tulek, ettevalmistused lõunasöögiks.
 • 12.15 – 12.45 Lõunasöök.
 • 12.45 – 13.00 Ettevalmistused lõunaseks puhkeajaks.
 • 13.00 - 15.00 Puhkeaeg
 • 15.00 – 15.40 Laste vaba tegevus, mäng.
 • 15.40 – 15.55 Õhtuoode
 • 15.55 – 17.30 Planeeritud tegevused. Laste vaba tegevus, mäng. Individuaalne tegevus lastega. Laste koju minek.

Lasteaia päevakava on paindlik, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, laste vaba tegevus ja pedagoogide planeeritud õppe- ja kasvatustegevused.

Värvukeste rühm (lapsed 1,5 - 3a)

 •  Õpetajad: Andra Punt, Katrin Kallis
 •  Õpetaja abi: Maarika Juhanson

Rõõmulindude rühm (lapsed 3 - 5a)

 • Õpetajad: Aire Altosaar, Ivonne Niittee
 • Õpetaja abi: Monika Rauba

Pääsupoegade rühm (lapsed 5 - 7a)

 • Õpetaja: Küllike Lään
 • Õpetaja assistent: Liina Kallas
 • Õpetaja abi: Karin Karavin

160x502x

 

Arno