Õppeaasta põhieesmärk: LOOME LOODUST, TEEME TERVIST

Laps:

  • - tunneb vastavalt õppekavale puid, põõsaid, taimi, putukaid ja loomi
  • - teeb tervislikke valikuid: õigete valikutega toitumine, tervislikud eluviisid, füüsiline aktiivsus, viibimine värskes õhus, õiged hügieeniharjumused
  • - mõistab ja märkab enda ning teiste tegevuse mõju ja tagajärgi keskkonnale;

Õpetaja:

  • - rakendab õues õppimist planeeritud ja juhitud õppetegevuste läbiviimist erinevates paikades ja kohtades;
  • - kujundab tervislikku ja loodust säästvat keskonda
  • - loob keskkonna, kus laps õpib aktiivselt tegutsedes
  • - täiendab oma teadmisi aasta temaatika edasiandmisel