Eesmärgid:
  • Laste arengut toetab lasteaia personali ja vanemate koostöö
  • Läbi muusika- ja teatrimängude areneb lapse eneseväljendusoskus

Ülesanded:
  • Tõhustame koostööd lapsevanematega
  • Kaasame lapsevanemaid erinevate õppetegevust toetavatesse protsessidesse
  • Leiame võimalusi külastada erineva žanriga teatrietendusi
  • Tähistame ja tutvustame jätkuvalt rahvakultuuri tähtpäevi